no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
70526
Foto av syklister og personer på Ringshaugstranda i Tønsberg kommune

Høring og medvirkning

Interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme lå ute på høring frem til 9. februar 2018. På denne siden finner du informasjon om høringsperioden, samt dokumenter på høring og alle innkomne høringsuttalelser.

Overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsberg-regionen vedtok i et møte 28. november 2017 å legge ut forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse til offentlig ettersyn, jf plan- og bygningslovens §11-14.

Fastsatt planprogram, behandlet av partene i mars og april 2016, er lagt til grunn for arbeidet av planforslaget og konsekvensutredningen.

På vegne av Bypakke Tønsberg-regionen sendte Vestfold fylkeskommune ut to alternative planforslag for ny fastlandsforbindelse fra Kolberg på Nøtterøy på høring og offentlig ettersyn:

  • I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med tunnel på Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane
  • I korridor 2 alternativ 16730; undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten uten gang- og sykkelvei, og tilknytning til Kjelle-krysset. Kompenserende tiltak innenfor en ramme på 200 mill. kr. forutsettes.

Ny fastlandsforbindelse planlegges med fire felt og trafikkregulerende tiltak. Tverrforbindelse i Bekkeveien mellom Smidsrødveien og Kirkeveien inngår i prosjektet.

Alle plandokumentene ligger nederst på denne siden. Her finner du en kortversjon av konsekvensutredningen.

Uttalelser til planen

Alle høringsuttalelser ble sendt inn skriftlig til Vestfold fylkeskommune innen fredag 9. februar 2018.

I høringsperioden var det flere åpne kontordager og informasjonsmøter.

Åpne kontordager:

  • Tirsdag 12. desember klokken 14.00 – 18.30; SpareBank1, Teie torv
  • Torsdag 14. desember klokken 14.00 – 18.30; Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Informasjonsmøter:

  • Torsdag 18. januar klokken 18.00 - 20.00; Træleborg konferansesenter T11
  • Tirsdag 23. januar klokken 18.00 - 20.00; Teigar ungdomsskole
Høringsrapporter og plandokumenter

Høringsrapporter:
Oppsummering av og svar til alle høringsinnspill
Ny_fastlandsforbindelse_fullstendige_høringsinnspill_DEL 1-2-3-4-5.pdf
Ny_fastlandsforbindelse_fullstendige_høringsinnspill_DEL 6A.pdf
Ny_fastlandsforbindelse_fullstendige_høringsinnspill_DEL 6B.pdf

Plandokumenter sendt ut på høring

IKKDP_Planbeskrivelse_13112017.pdf
IKKDP_Bestemmelser_Retningslinjer_13112017.pdf
IKKDP_Plankart_alt.11500 - korridor 1.pdf
IKKDP_Plankart_alt.16730 - korridor 2.pdf
IKKDP_KU_ny_fastlandsforbindelse_hovedrapport_16112017.pdf

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse

Bildegalleri

11500_16730_Kolberg_30.jpg

11500_16730_Kolberg_35mm_09111734.jpg

11500_16730_Kolberg_35mm_09111735.jpg

11500_16730_Kolberg_35mm_141117_329_med tekst.jpg

11500_16730_Kolberg_35mm_141117_407_med_tekst.jpg

11500_Bru_09111714.jpg

11500_Bru_0911172002.jpg

11500_bru_mot_smørberg.jpg

11500_Jarlsberg_15111721_med tekst.jpg

11500_Jarlsberg_15111722.jpg

11500_Jarlsberg_15111724.jpg

11500_Jarlsberg_1511726_med_tekst.jpg

11500_kryss_Smørbergrønningen.jpg

11500_Ramberg_35mm11.jpg

11500_Ramberg_35mm13.jpg

11500_Ramberg_35mm14.jpg

11500_Ramberg_35mm15_med_tekst.jpg

11500_Slottsfjellet_35mm.jpg

11500_Smørbergrønningen_og_bru_151117_312_med_tekst.jpg

11500_Smørbergrønningen_og_bru_151117_313.jpg

11500_Smørbergrønningen_og_bru_151117_315.jpg

11500_Smørbergrønningen_og_bru_151117_319.jpg

16730_1_Kaldnes-Korten_2511705.jpg

16730_1_Kaldnes-Korten_2511709.jpg

16730_1_Kaldnes-Korten_Uten_GS_011217_Photo - 3_med_tekst.jpg

16730_1_Kaldnes-Korten_Uten_GS_011217_Photo - 3_med_tekst.jpg

16730_2_Kaldnes-Korten_Uten_GS_011217_Photo - 17.jpg

16730_3_Kaldnes-Korten_Uten_GS_011217_Photo - 28.jpg

16730_Detalj_061217_med_tekst.jpg

16730_Uten GS_051217_Photo - 26.jpg

16730_Uten GS_051217_Photo - 4_med_tekst.jpg

16730_Uten GS_051217_Photo - 6.jpg

16730_Uten GS_061217_2_Photo - 1_med_tekst.jpg

16730_Uten GS_061217_2_Photo - 2_med_tekst.jpg

16730_Uten_GS_4_111217_Photo -5.jpg

Kolberg_21_med_tekst.jpg

Lay_Kart_ortofoto2011_2alt_bind-Model_liten.jpg

Publisert: 01.12.2017 Oppdatert: 17.06.2024 kl.13:08