no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
70593

Møter hos Fylkesmannen

Det er Fylkesmannen i Vestfold som er prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og fylkeskommunen diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

I mai var valg av løsning for ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune oppe til politisk behandling i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting.

De folkevalgte organene vedtok ulike veiløsninger etter at Tønsberg og Færder gikk for tunnel, mens det ble flertall for bru i Vestfold fylkesting.

Dialogen er nå i gang mellom partene slik at politikerne sammen finner en løsning for ny fastlandsforbindelse. Det er Fylkesmannen i Vestfold (Statsforvalteren) som er prosessveileder og som inviterer til møter mellom partene. 

Her finner du referatene fra møtene hos Fylkesmannen og andre møtepapirer

Det er avtalt et nytt møte hos Fylkesmannen mandag 17. desember.  

Publisert:

21.08.2018

Oppdatert:

17.06.2024 kl.13:28


Emneord: