no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
70808

Varsel om oppstart i Færder kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeidetfor «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Færder kommune.

Planvarsel for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» i Tønsberg kommune kommer når løsning for fv. 303 i Hogsnesbakken er avklart politisk.

Oppstart av planarbeidet ble vedtatt av hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune 15.05.19. Planområdet som nå varsles er noe utvidet i forhold til det som ble vedtatt av hovedutvalget. Planarbeidet baseres på kommunedelplanen som ble vedtatt av Færder og Tønsberg kommuner i mars 2019.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet

Varselbrev til eiendommer innenfor plangrensen
Avisannonse - varsel om planoppstart
Nærinfo til de som bor på nordre Nøtterøy

Informasjonsmøte

Tirsdag 10. mars 2020 på Teigar ungdomsskole kl. 18:00-20:00 arrangeres det informasjonsmøte. Her vil det gis en orientering om planarbeidet, samt være anledning til å stille spørsmål.

Informasjonen som gis 10. mars vil i stor grad være den samme som ble gitt på de åpne kontordagene i november 2019.  Innspill fra de åpne kontordagene er ivaretatt og trenger ikke å sendes inn på nytt.

Synspunkter og merknader

Synspunkter og merknader til planarbeidet sendes til post@vtfk.no (Ny adresse per 2024: bypakka@vestfoldfylke.no) eller per post til Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien. (Ny adresse per 2024: Vestfold fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg)

Send innspill senest 24. mars 2020. Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune»

Dokumenter fra Færder kommune

Kommunedelplan - bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 20.03.19
Kommunedelplan - plankart, vedtatt 20.03.19
Oppstartsmøte 04.04.19, referat
Forslag planavgrensning, datert 10.04.19
Utvidet plangrense, datert 10.04.19
Utsnitt kommuneplanen
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, oppstart av detaljregulering, sak behandlet 15.05.19
Plangrense, endret 06.02.20

Publisert: 11.02.2020 Oppdatert: 25.06.2024 kl.14:58