no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
71378
Dronefoto av Hogsnesbakken tatt fra Jarlsberg og sørover
Foto: Freddy S. Fagerheim

Trafikksikre løsninger i Hogsnesbakken

En utbedring i Hogsnesbakken har lenge vært ønsket for at myke trafikanter kan ferdes på en trygg måte.

Det foreligger idag en vedtatt reguleringsplan for en tunnelløsning i Hogsnesbakken, men da ny fastlandsforbindelse er i konflikt med denne planen, er det som en del av arbeidet med fastlandsforbindelsen utredet alternative måter å bedre trafikksikkerheten på i bakken. 

Våren 2020 ble det varslet oppstart av regulering som en del av varsel om oppstart av ny fastlandsforbindelse. Høsten 2021 ble det lagt fram en politisk sak for partene hvor konklusjonen ble at utfordringene i bakken skal løses med en utvidelse av bakken, og god tilrettelegging for fotgjengere og syklister. 

Dokumenter og rapporter

 

Relaterte prosjekter

Økonomi, finansiering og bompenger

Publisert: 01.01.2000 Oppdatert: 10.07.2024 kl.14:47

Mer informasjon om gatebruksplan Teie

Teie Torv 1607_0706 NY.jpg

Mer om delprosjekter på Tjøme

tjoeme.jpg

Mer om delprosjektene

Kart delprosjekter illustrasjon.jpg