no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69657

Hvem står bak?

To kvinner sykler mot sjøen på Ringshaug utenfor Tønsberg

Publisert:

01.01.2000

Oppdatert:

04.06.2024 kl.14:10

Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg og Færder er samarbeidspartnere i Bypakke Tønsberg-regionen. Statens vegvesen er faglig instans for bypakken og fylkeskommunen er prosjektansvarlig.

Et tett og forpliktende samarbeid mellom samarbeidspartnerne er en nøkkel til bypakkens suksess.

Stokke kommune var tidligere en part, men etter kommunesammenslåingen med Sandefjord ble det naturlig å gjøre en endring. Sandefjord kommune har trådd ut av samarbeidet som fullt medlem, men fortsetter som observatør med møte- og talerett i den politiske styringsgruppen. 

En rekke statlige etater, organisasjoner og foreninger deltar i samarbeidsgruppen for å sikre forankring og god dialog underveis i prosjektet. 

Her er en full oversikt over alle nivåene i samarbeidet.