no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rusinformasjon og ressurser

En undrende figur omringet av lovlige og ulovlige rusmidler
Foto: Martin Aas
RUSinfo

Rusinfo har vært samarbeidspartner når vi har laget rusundervisning. De har god og nøytral informasjon om alle rusmidler og vi anbefaler at dere bruker rusinfo som kilde. De har også en podcast "RUSpanelet - nå snakker vi!"

Alkohol

Blåkors har god informasjon om alkohol: Hva gjør alkohol med kroppen?

På denne siden kan du også lese mer om alkohol. 

Kort innføring i fem rusmidler

Serien RUS på NRK laget en bonusepisode med en innføring i de vanligste rusmidlene. Den kan du finne her

 

Cannabis

Cannabis er det mest brukte rusmiddelet etter alkohol. På Weedensenterets nettside finner du god informasjon om cannabis. 

blobid1.jpg

Kokain

Det er en bekymring knyttet til kokainbruk blandt ungdom. I Ungdataundersøkelsen i Oslo i 2023 viste en økning i bruk og ungdom rapporterer selv at kokain har blitt synlig og normalisert. Kokain er svært avhengighetsskapende og du støtter voldelige, kriminelle nettverk når du kjøper stoffet. Her kan du lese mer om kokain og høre en podcast om kokain: "Dette vil du ikke vite om kokain"

En mann som sniffer kokain med en pengeseddel.

Andre illegale rusmidler

MDMA

Fleinsopp

Illegale rusmidler 

Ulovlige rusmidler

 

Drikkepress

Det er mange som kjenner på et press, men du er ikke alene om du ikke har lyst til å drikke eller ruse deg. Selv om det kan være vanskelig å sette grenser, kan det være til hjelp å tenkte igjennom og snakke om hva som er dine grenser før du går på fest.

De ulike rusmidlene påvirker oss ulikt. Men de påvirker oss alltid - det som virker har alltid en bivirkning. 

Vi må lære om hva som skjer med hjerne og kropp når vi inntar rus. 

Ungdom som pårørende

Usynlige tigre

Barn av rusmisbrukere

 

 

 

Publisert: 08.11.2023 Oppdatert: 27.06.2024 kl.14:32

Eksterne ressurser

Det finnes mange telefon- og chattjenester i Norge for deg som enten trenger akutt hjelp eller noen å prate med om rusproblemer.

Under har vi laget en oversikt over noen av dem: