Lektor2

Lektor2 er et realfagsamarbeid mellom skoler og næringsliv hvor hensikten blant annet er å øke læringsutbyttet, gjøre realfagenes rolle i arbeidslivet mer synlig samt bidra til økt rekruttering.

Naturfagsenteret og NHO er sentrale i utviklingen og oppfølgingen av prosjektet sentralt. Gjennom Lektor2-ordningen kan skolen knytte til seg fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv utenfor skolen, som deltar aktivt i undervisningen. Sammen utvikler realfagslærer og ekstern fagperson gode og relevante undervisningsopplegg som kan engasjere elevene og gi dem et innblikk i hvordan realfagene er viktige i arbeidslivet – også utenfor skolen.

Nøtterøy videregående skole har deltatt i Lektor2 siden høsten 2011 og er godt fornøyd med samarbeidet med ulike aktører i lokalmiljøet og ellers i fylket. Vi ønsker likevel gode innspill velkommen og oppmuntrer alle som har et tips eller ønsker å bidra om å ta kontakt med oss! Lokal prosjektleder er Sindre Homlong.

Du kan lese mer om Lektor2 på nettsidene til prosjektet: http://www.lektor2.no/

Publisert:

16.06.2020

Oppdatert:

23.06.2020 kl.11:37