no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vinnere av DNB-prisen 2024

Trofé

Publisert:

27.06.2024

Oppdatert:

28.06.2024 kl.11:55

Skolen gratulerer årets vinnere av DNB-prisen.

Skolen har i flere år hatt et samarbeid med DNB om å dele ut priser til elever som har utmerket seg. Dette gir en hyggelig mulighet til å påskjønne noen elever. Prisene, som er delt inn i ulike kategorier, ble delt ut på årets sommeravslutninger og er ment som en oppmuntring og inspirasjon til målbevisst og godt arbeid over tid. Under kan du se bilder fra avslutningen og lese begrunnelsene for hvorfor akkurat disse elevene fortjener en ekstra oppmerksomhet.

Det er mange elever som kunne fortjent en pris for sin innsats og sine resultater, men juryen har etter nøye vurdering valgt ut 6 verdige vinnere. Prisen er på totalt kr. 30.000 og de 6 vinnerne får kr. 5000,- hver. Det er DNB som er sponsor for denne prisen. 

Miljøprisen ble tildelt Kinga Dorota Dinter, 3STA

Svært mange elever har nominert akkurat denne kandidaten til årets miljøpris. Kandidaten er kjent for å være utadvendt og aktiv, og har gang på gang vist hvor mye omsorg og engasjement som ligger i arbeidet for fellesskapet. Kandidaten har virkelig stukket hodet frem for elevmiljøet og skolen. Engasjert i planlegging og diskusjoner, har kandidaten vært med å starte opp et felles russestyre i Vestfold, og på den måten bidratt også for framtidige russekull. Kandidaten har bidratt til å sørge for en trygg russetid med opplysning om Nalokson nesespray mot overdoser, og designet merker til russedresser ved behov for nødhjelp. Kandidaten har reist seg i møte med kritikk, stått støtt i alt som har kommet, og skapt en inkluderende feiring for hele avgangskullet. Ikke minst sørget kandidaten nesten egenhendig for at avgangskullet fikk en tradisjonell natt til 1. mai-feiring, da det lenge så mørkt ut for Vestfoldrussen dette skoleåret.

Flere har påpekt hvor viktig kandidaten har vært for klasse- og skolemiljøet. En solstråle i hverdagen, uansett været utenfor. Kandidaten er alltid blid og hyggelig mot alle medelever. Med sitt lune vesen og behagelige smil har kandidaten bidratt til en inkluderende russefeiring og et godt skolemiljø.

Miljøprisen ble tildelt Maria Wangberg, 3STC

Hun har gjort en kjempestor jobb for elevrådet og alle elevene på skolen. Hun har vært en viktig stemme og pådriver for det rusforebyggende arbeidet på skolen, og en sentral bidragsyter og programleder på fylkets arbeid med det rusforebyggende arbeidet. Dette er et undervisningsopplegg for alle skolene i Vestfold. Denne eleven var også med å starte opp aktiviteter etter skolen på tirsdager, i samarbeid med Forandringshuset.
Eleven har jobbet for å få klassens time fast inne på timeplanen for alle elever. Hun har fremmet dette overfor skoleledelsen på SVGS, og fremsnakket klassens time og betydningen av dette som ungdomsrepresentant i fylkestinget. Eleven har deltatt som ungdomrepresentant på Arendalsuka, og vært en viktig stemme for elevene på nasjonalt nivå. Hun har i sin karriere som ungdomsrepresentant møtt både statsministeren, generalsekretær i Nato, og Erna i Høyre. 

Som elevrådsleder har hun også besøkt skolens solidaritetsprosjekt på Sri Lanka, og dokumentert med film og bilder resultatene av pengene som elevene på skolen samler inn: Det er bygget mer enn 130 shelters for tamilske flyktninger. Over 600 takknemlige mennesker har nå fått et sted å bo. En av elevene som har nominert denne kandidaten sier: «Hun ser alle og vil hjelpe alle. Hun er snill, motivert og god - og tar seg alltid tid til å hjelpe alle tillitsvalgte som ønsker.»

Kombipris fagprisen og miljøprisen ble tildelt Sindre Snekkestad-Bjønness, 2KPA

Årets mottaker av DNB-prisen har blitt beskrevet som en svært spesiell person. I møte med elever, lærere og bedriftsansatte har vedkommende utelukkende blitt omtalt med lovord. I klasserommet opptrådde eleven med klart engasjement, initiativ og arbeidslyst, samtidig som vedkommende fungerte som en særs hjelpsom veileder for øvrige elever i en rekke fag. Eleven har oppnådd toppkarakter i samtlige fag og eksamener og har i tillegg beveget seg utenfor sitt eget studieområde gjennom å melde seg opp til en ekstra eksamen - med toppkarakter også her. Der det oppstår utfordringer i forbindelse med krevende oppgaver, viser eleven seg å være løsningsorientert og positiv. Han har blitt beskrevet etter et fire ukers Erasmus-opphold som «en diamant i en ørken full av sand – og vi er overbevist om at vi vil lese noe om han i fremtiden».

For elevene har vedkommende bidratt ved å representere hele sitt fagområde i elevrådsstyret dette skoleåret, noe som eksemplifiserer hans samfunnsmessige engasjement. Vi ønsker han masse lykke til i tiden han nå har i møte som offshore-lærling i Equinor.

Miljøprisen ble tildelt Tiril Olivia Nyheim Slettingdalen, 3IBA

Eleven som tildeles DNBs miljøpris har i alle de tre årene på SVGS utmerket seg med sitt engasjement, sitt pågangsmot, sin utrettelige arbeidsinnsats og sin positive innstilling. 
I klassemiljøet har eleven vært en positiv bidragsyter og bidratt til både positivt læringsmiljø og et godt sosialt miljø. Eleven har vært inkluderende, sørget for å skape et trygt og godt klassemiljø og har vært god til å se medelevene sine. Hun har også vært en ressursperson faglig sett, da hun alltid har vært positiv til å hjelpe medelever som står fast med oppgaver, og også oppmuntret og motivert dem til å gjøre sitt beste.

I tillegg til å bidra til at både linja og klassen har vært et godt sted å være, så har eleven også vært en aktiv bidragsyter i skolens elevråd. Der har hennes evne til å jobbe organisert og målrettet virkelig kommet til sin rett. Hun har vist pågangsmot og har også skapt god stemning med sitt gode humør og hun har en energi som synes å være nærmest evigvarende. Inneværende skoleåret har denne eleven også ledet solidaritetsaksjonen med stø hånd. Og det er svært imponerende at hun klarte å arrangere selve aksjonsdagen midt oppi en ganske så krevende eksamensperiode. Dette er en elev som utvilsomt vil bli savnet i SVGS-miljøet, men som vi er helt sikre på at kommer til å fortsette å gjøre verden til et bedre sted. 

Åpen pris, Årets rakett, ble tildelt Mohammad Yonus Habibi, 1HOD

Denne DNB-prisen har vi kalt rakettprisen på grunn av den imponerende raske utviklingen eleven har vist. Eleven kommer fra Afghanistan og kom til Norge 23.06.22. Han har gått 8 år på skole i hjemlandet. Han startet i Kombiklassen mars 2023 og var så vidt innom der før han uttrykte et sterkt ønske om å begynne på helse- og oppvekst fra høsten 2023. Med stor motivasjon begynte han dette skoleåret på Vg1 Helse- og oppvekst. Eleven har brukt høsten på å sette seg inn i programfagene og har jobbet målrettet for å oppnå gode resultater. Standpunkt viser at han har gått opp inntil tre karakterer i programfagene fra termin 1 til standpunkt. 

Denne flotte eleven bor alene i Sandefjord og har fått jobb på Kamfjordhjemmet, der han har hatt praksis i yrkesfaglig fordypning. I tillegg har han også en bijobb utenfor helsesektoren. Han er en rolig og blid ung mann som bidrar positivt til klassemiljøet, og imponerer oss med sin iherdige arbeidsinnsats, hvor det norske språket faller mer og mer på plass. I tillegg til å stadig bli bedre på det norske språket, viser han at han behersker fagbegreper i de ulike fagene.  Eleven mestrer godt å være den eneste unge mannen i sin klasse, blant alle jentene.
Han viser at han virkelig ønsker å jobbe innenfor helsesektoren, og er ydmyk og takknemlig for de mulighetene han får på Svgs.

Talentprisen ble tildelt Tobias Olai Johannessen Stålaker, 3MUB 

Å ha et talent eller å bruke sitt talent er interessant å observere. På skolen vår har vi mange talentfulle elever. Eleven vi snakker om her er en elev med flere talenter, blant annet et «talent» i det å være veldig behjelpelig til alt mulig. Han er den første som kommer og siste som går når det er behov for hjelp. Eleven er arbeidsom og har alltid stilt opp på timene. Han er alltid godt forberedt til timene og har overrasket faglærer mange ganger med å ha sjekket ut nye ting. Hvis han av en eller annen grunn ikke har kunnet komme på time, har han tatt initiativ til å flytte time til annet tidspunkt. Han har engasjert seg på mange arenaer. Det er snakk om en gutt på avdeling MDD, som stiller ekstra opp når vi har øvelser, konserter og prosjekter og er meget pålitelig. Det er en egenskap som sammen med hans musikalske talent kan gi ham mange muligheter i livet innenfor kulturlivet. Han er også til god hjelp for sine medelever når det behøves. Han tar ansvar, melder seg frivillig så det har vært en glede å ha han på avdelingen.

Eleven har vært med i Sør Norsk ungdomsstorband og han har deltatt på Sandefjord storband sine øvelser for å få mer erfaring. Han har stilt opp som scenearbeider/medhjelper/håndtlanger på mange arrangementer og han er veldig nysgjerrig og går på konserter for å sjekke ut ny musikk. I fjor var han deltager på sommerkurs i jazz. Som saksofonist er han alltid ute etter å forbedre seg og villig til å øve for å få til det neste målet. I tillegg til god teknikk på instrumentet, har han meget god teoretisk kunnskap, spesielt på harmonikk og skalaer og dette skinner gjennom i hans improvisasjoner. Han har fin klang i saksofonen. Han har erfaring fra både korps og storband og tar med seg klangideal fra både klassisk og jazz. Han skal fortsette på Sund folkehøyskole, som legger stor vekt på jazz. Han sikter videre på musikkstudier og er en dedikert student. 

Bildegalleri

Tobias, Maria og KingaKinga Dorota Dinter Maria WangbergTobias Olai Johannessen StålakerSindre Snekkestad-BjønnessTiril Olivia Nyheim SlettingdalenMohammad Yonus HabibiMohammad Yonus Habibi ble tildelt prisen for årets rakett!Musikk dans drama skaper stemningMusikk dans drama skaper stemningMusikk dans drama skaper stemning