20 elever tilbys et 11.studieår

Elever ved Re vgs.
Elever ved tre videregående skoler i Larvik kommune og Sandefjord kommune gis nå tilbud om et 11. studieår. Bildet er ment som illustrasjon. Foto: Marita Nilsen

Av:

Harald Haave

Publisert:

29.02.2024

Oppdatert:

29.02.2024 kl.15:34

Elever som frivillig ønsker det, kan bruke ett ekstra år på å forberede seg til videregående skole. I første omgang gjelder dette for elever ved tre videregående skoler i Larvik kommune og Sandefjord kommune. Pilotprosjektet blir igangsatt i høst etter at fylkestinget i Vestfold vedtok dette tirsdag 27. februar.

 -Hovedhensikten er å styrke ungdommenes forutsetning for videregående opplæring og fremtidig yrkesdeltakelse. Samtidig er det et tilbud som gir deltakerne et tilpasset og tilrettelagt undervisningstilbud som kvalifiserer dem til å starte på videregående skoleløp. Her tenker man seg fokus på individuell tilpasning, sier fylkesordfører Anne Strømøy.

Hør fylkesordfører Anne Strømøy oppsummere saken om det 11. studieåret:

Vestfold fylkeskommunes pilotprosjekt - 11.studieår – skjer i samarbeid med Larvik kommune og Sandefjord kommune. Det legges opp til at inntil 20 elever kan få tilbudet om et 11. skoleår. Det er snakk om at det 11.studieår skal være et frivillig tilbud til de elever som ønsker å bruke ett ekstra år på å forberede seg til videregående skole.

Pilotprosjektet vil bli gjennomført ved Sandefjord videregående skole, Melsom videregående skole og Thor Heyerdahl videregående skole.

Vedtaket er i tråd med FNs bærekraftsmål nr.4. God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.