− Arbeid er mer enn en lønnsslipp!

Anne Strømøy ved siden av talerstolen.
24. oktober ble Anne Strømøy valgt til fylkesordfører i Vestfold fylkeskommune. Fylkesordførerkjedet fra tidligere Vestfold fylkeskommune er pusset opp og har fått nytt anheng. Foto: Anders Palmer Holmen

Av:

Harald Haave

Publisert:

24.10.2023

Oppdatert:

27.10.2023 kl.10:06

− Utenforskap. Å redusere dette er nok førsteprioritet. Slik svarer Anne Strømøy, Vestfolds nye fylkesordfører, på spørsmål om hva som blir de store fylkeskommunale oppgaver de neste fire år.

Kan du utdype dette?

− Vi skal legge til rette for god infrastruktur, gi næringslivet gode muligheter til å vokse og utvikle seg og sørge for god kompetanse til bedriftene. Men det aller viktigste er å gi unge mennesker mulighet til å delta i yrkeslivet. I regionen har vi et stort utenforskap, noe som er en sammensatt utfordring. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å sørge for best mulig kvalitet på undervisningen. I Vestfold har vi et stort udekket kompetansebehov innen praktiske yrker. Jeg liker å si at «mesterbrev er like bra som mastergrad». Et sitat jeg har lånt fra Torbjørn Røe Isaksen (red.anm: tidligere partikollega i Høyre og eks-statsråd). Vi må sørge for å utdanne mennesker som arbeidslivet har behov for og sørge for å høyne statusene til de som tar nettopp mesterbrev. Kan jeg bidra til økt fokus om dette, stiller jeg gjerne opp.

Det er tydeligvis et tema som virkelig opptar den nye fylkesordføreren, som fortsetter:

−Arbeid er mer enn en lønnsslipp. Det å gi unge mennesker utdanning er å bidra til at de føler seg verdsatt. Det har en enorm verdi og gir den enkelte stor mestringsfølelse og er viktig for den enkelte, men også for resten av samfunnet. Det er mye god helse i arbeid.

Forventninger

Med deg i spissen for de øvrige 40 folkevalgte i fylkestinget, hva kan vi i Vestfold forvente oss de neste fire årene?

− Vi skal bygge en ny fylkeskommune på skuldrene til seks robuste kommuner med egne solide fagmiljøer. Sammen skal vi løse oppgavene litt annerledes som fylkeskommune enn i den tidligere sammenslåtte fylkeskommunen. Blant annet kan kommunene løse en del oppgaver selv. Både fylkeskommunen og kommunene har mange like prioriteringer og utfordringer – og ikke minst samme ambisjoner. Når jeg studerer forslag til årets statsbudsjett og ser hvordan Vestfold kommer ut der mht. manglende tilskudd til dobbeltspor og generelt mindre tilskudd, må både politikere på regionalt og nasjonalt nivå fra Vestfold jobbe bedre sammen for å tale Vestfolds sak. Vi må sørge for at fylket får en mer rettmessig plass, også økonomisk. Den såkalte satsningen som kommer, kommer ikke Vestfold til gode.

DSC_2763.jpg

Høytidelig dag: Her overrekker Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune, fylkesordførerkjedet til Anne Strømøy. Foto: Anders Palmer Holmen

Styres av kvinner

Nå styres Vestfold fylkeskommune av tre kvinner: Fylkesdirektør Toril Eeg, varaordfører Ellen Eriksen og deg som fylkesordfører; hvordan kjennes dette?

− Jeg synes det er hyggelig og håper vi tre kan stå frem som gode eksempler. Og så håper jeg at vi bekler de stillingene på grunn av egnethet – ikke på grunn av kjønn!

Hvordan vil vi merke at det er nettopp du som er fylkesordfører?

− Jeg håper at man opplever en fylkesordfører som er opptatt av å tale Vestfolds sak og sørge for at fylket får sin rettmessige plass og at vi kan utvikle Vestfold til å bli den beste versjonen av seg selv. Og så håper jeg å bidra til at både posisjon og opposisjon sammen finner fram til brede politiske løsninger til beste for Vestfold. Det har vi i Vestfold hatt for vane å gjøre tidligere og vil forhåpentligvis fortsette med det.

Anne Strømøy legger til at hun ofte vil bli å finne på Fylkeshuset i Tønsberg, men at hun som naturlig er i en slik jobb vil være mye ute i regionen.

− Jeg er jo valgt av folket og da kreves det at jeg er ute blant velgere og lytter til de. I tillegg er det jo mange utadrettede oppdrag en fylkesordfører naturlig nok har som vil kreve tilstedeværelse.

Lav valgdeltakelse

Ja, når vi snakker om «folk», hva tror du det skyldes at undersøkelser viser at innbyggernes kunnskap om forvaltningsnivået er lav og at det er så lav valgdeltakelse ved fylkestingsvalg. Den er så vidt under 60%. Hva tror du dette skyldes?

− Det er et felles samfunnsansvar for både politikere og administrasjonen å vise hvilken betydning de politiske vedtak vi fatter betyr for hver og en og alle de tjenester vi leverer. Fylkeskommunen er nok mindre kjent i befolkningen enn kommunen. Når det er sagt så finnes det kommuner i Vestfold som har lavere valgdeltagelse enn fylkeskommunen, så forskjellen er nok mindre enn folk har inntrykk av.

DSC_8326.jpg

Det første møtet i det nye fylkestinget i Vestfold fylkeskommune. Foto: Anders Palmer Holmen

Oslofjorden

I tidligere intervjuer har det vært knyttet oppmerksomhet rundt at du som dykker ved selvsyn har sett hvor dårlig stilt Oslofjorden er.

− Jeg er vel det man vil kalle en feriedykker, men ja, jeg har sett hvor ille det ser ut i Oslofjorden. Jeg har sett tareskogene og ålegrassengen gradvis forsvinne og blir erstattet av lurv som vi ikke vil ha. Da ungene var små og vi skulle ut å fange krabber, var det jo ikke blåskjell igjen som agn. Det som skjer i Oslofjorden er ikke noe som en kommune eller fylkeskommune kan løse på egen hånd. Dette er et regionalt ansvar og må håndteres i en større sammenheng. Her inngår at vi må oppgradere renseanleggene våre rundt fjorden; vi må se på avrenning fra jordbruket, dette krever en større, felles dugnad som kommer til å koste mye. For oss i Vestfold er jo Oslofjorden selve livsnerven; det er vårt viktigste rekreasjonsområde. Det er her vi driver matauk, det er her folk kobler av.  Fjorden er i grunnen mye av vår identitet. Og nå er det i ferd med å forvitre. Det er veldig alvorlig.

Habilitet og aksjer

Vi kommer ikke utenom å snakke litt om høstens store snakkis: aksjer og habilitet. Hvordan står det til på dette området for din del?

− Jeg har en liten aksjepost i et start-up selskap jeg jobbet i før jeg ble fylkesordfører. Jeg gründer også eget selskap, og her er jeg majoritetseier. Noe av det første jeg gjorde før jeg tiltrådte i fylkeskommunen, var å be fylkesadvokatene vurdere min habilitet. Med det sterke fokus på aksjekjøp og habilitet er det naturlig at dette har høyt fokus for alle folkevalgte. Men nå skal det sies at for fylkeskommunens del vil spørsmål knyttet til blant annet byggesaker og lederverv i styrer være vel så viktig å vurdere som eierskap og aksjekjøp. Når det nå gjennomføres opplæring av de folkevalgte, står dette høyt på dagsorden. Det er helt naturlig.

Forbilder

Mange politikere har ulike politiske rollemodeller og forbilder; har du noen slike?

− Mange i og utenfor Høyre er har stor respekt for Kåre Willoch. Der gjelder meg og. Foruten han, setter jeg Torbjørn Røe Isaksen veldig høyt. Synes han er en klok og fin fyr. Og så må jeg trekke frem en annen partikollega: Ine Marie Søreide. Også en kunnskapsrik og flott politiker. Og for ikke å bare dra fram egne partikollegaer, har jeg også lyst til å trekke fram Jonas Gahr Støre. Jeg jobbet i Beijing en stund blant annet før sommer OL i 2008. På et arrangement hadde jeg han til bords, og han  var en fantastisk utenriksminister.

DSC_2842.jpg
Anne Strømøy under sitt første fylkestingsmøte som fylkesordfører i Vestfold tirsdag 24. oktober. Foto: Anders Palmer Holmen

Asfaltlukt

Du fullførte videregående i Sandefjord i 1992. Kan du si litt om dette og din bakgrunn ellers slik at ansatte i fylkeskommunen blir noe bedre kjent med deg?

− Etter å ha utdannet meg som danser i Gøteborg, London og New York jobbet jeg som danser rundt omkring i Norden før jeg foretok et valg og satset på eksportmarkedsstudier på BI (red.anm: Bedriftsøkonomisk Institutt.) Det førte meg til oppgaver i noe som den gang het Scandinavian Tourist Board, som var en nordisk reiselivssatsing i Asia. Jeg var i en periode stasjonert i Tokyo før jeg ble sendt til Kina. Så ble det jobb i Hurtigruten hvor jeg hadde ansvaret for å bygge opp deres satsing på det asiatiske turistmarkedet. I 2009 besluttet jeg at det var på tide å sette kursen hjem til Vestfold, hvor jeg også jobbet med reiseliv blant annet i Visit Vestfold. Etter hvert startet jeg mitt eget reiselivsselskap.

Og drev litt med politikk også?

− Ja, jeg har sittet i kommunestyre og formannskap i 12 år. Vært hovedutvalgsleder og jobbet med skolepolitikk i åtte år og fire år i planutvalg.

Du har tilbrakt mye tid i Asia?

− Ja, alt har vært i forbindelse med norsk reiselivssatsing. Blant annet fire år i Beijing, Kina.

DSC_2698.jpg

Musikkelever fra Greveskogen videregående fremførte tre nydelige låter som satte en god stemning da fylkestinget i nye Vestfold møttes for første gang. Foto: Anders Palmer Holmen

Snakker du mandarin eller kantonesisk?

− Vil vel si at jeg mestrer taxi-kinesisk, men det stopper der dessverre

Før jeg får stilt neste spørsmål, får jeg et i retur:

− Vet du hva veiarbeid heter på vietnamesisk?

Nei.

− Cong viec lam duong!

Ja, vel. Du er opptatt av vei?

−Ja, og i Vietnam dukker dette skiltet opp over alt. Mye dårlig vei der.

Hva med hos oss. Det er en del etterslep her på fylkesveiene våre også?

− Ja, det skal lukte asfalt i Vestfold om våren». Det er et gammelt Vestfold-uttrykk, som gjerne må tas opp igjen. Vei er viktig, og også her kommer vi får dårlig ut på mindre til veivedlikehold.

DSC_8327.jpg

Det første møtet i det nye fylkestinget i Vestfold fylkeskommune. Foto: Anders Palmer Holmen

Hva gjør du i fritida?

− Jeg prøver å komme på hytta ved Møsvatn (red.anm: i Vinje kommune, Telemark) der vi og våre to barn står en del på ski. Jeg har stått mye alpint og er faktisk ski-instruktør fra Den Norsk Skiskole.

Og om sommeren er det dykking?

− Ja, nå har begge barna dykkersertifikat også. Så det blir litt av det også, svarer den nye fylkesordføreren i Vestfold fylkeskommune, Anne Strømøy.

Vi gleder oss til å bli enda mer kjent med deg.

Anne Strømøy

Alder: 50 år

Sivilstatus: Samboer, to barn

Motto: Life is not a dress-rehearsal (generalprøve)!