Bli trafikkekspert på Vestfoldbyer

Jente som stiger på buss
Foto: Per Stian Johnsen

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

11.04.2024

Oppdatert:

15.04.2024 kl.10:09

Ny datavisualisering gir deg kunnskap om trafikkutvikling. Her kan du utforske passasjerutviklingen og punktligheten til de bussruter du tar, trafikkmengden og støy i ditt nærområde, bil- og tungtrafikk samt når vi velger å sykle.

Det nyutviklede «Mobilitetsdashboard» samler og tilgjengeliggjør data slik at vi får et større bilde av utviklingen i hver av Vestfolds byer.

Et mobilitets skattkammer

Mobilitetsdashboardet gir samtidig et helhetsbilde av trafikkutviklingen i byene. Her får du innblikk i utviklingen over tid på en rekke områder som alle berører trafikk. Dashbordet er kategorisert i følgende temaer:

  • Bil- og tungtrafikk,
  • Trafikkmengde og støy,
  • Sykling,
  • Busstrafikk og punktligheten,
  • Jernbane,
  • Trafikkulykker. 

Uansett hva du velger å utforske får du oversikt på kommunenivå. Klikk deg videre for å få kunnskap om ditt nærområde:

Mobiltetsdashboard

Hjelp til kommunene og andre samfunnsaktører

Verktøyet gir oversikt til alle aktører som jobber med vei, kollektivtrafikk, trafikksikkerhet og byutvikling. Her får kommunene, fylkeskommunen, Statens vegvesen, statsforvalteren og politikerne innsikt i trafikkutviklingen de seneste år.

Mobilitetsdashboardet henter data fra en rekke ulike kilder som f.eks. Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Dashboardet er utviklet av analyseenheten i Vestfold fylkeskommune i samarbeide med fagmiljøer i samferdselssektoren. 

Har du spørsmål til trafikktvikling ta kontakt med rådgiver Lene Stenersen (lene.stenersen@vestfoldfylke.no eller rådgiver Maria Broomé-Rustad (maria.rustad@vestfoldfylke.no). Spørsmål til den tekniske løsning rettes til rådgiver Rasmus Palmqvist (rasmus.palmqvist@vestfoldfylke.no)

Visste du at...

Vestfold er veien til sommerferie? 
Antallet biler på E18 steg med 64 prosent i juni sammenlignet med januar 2023?

I pandemiåret syklede vi mer? Antallet sykkelpasseringer toppet i juni og juli 2020.

Antallet unge og barn som reiste med buss steg med 9 prosent i 2023?

Dashboardet er et skattkammer av informasjon om trafikkutviklingen.  
Her kan du utforske tallene.