Hva mener du om demokrati-arbeidet i skolen?

Elever i klasserom
Den nye opplæringsloven forsterker retten til medvirkning og mulighet for ny organisering. Nå kan du delta i høring om medvirkning og demokratiarbeid i skolen. Foto: Foto: Paal-Andre Schwital

Av:

Eline Sveinsson Momrak

Publisert:

23.04.2024

Oppdatert:

23.04.2024 kl.11:34

Hvordan skal Vestfold fylkeskommune drive medvirkning- og demokratiarbeid i skolen? Nå kan du si din mening.

Ny opplæringslov - nye løsninger?

Bakgrunnen for arbeidet er ny opplæringslov (§ 10-5), som forsterker retten til medvirkning og mulighet for ny organisering. I ny lov er ikke lenger skolens miløjøutvalg (SMU) lovpålagt og det er opp til fylkeskommunen å finne hensiktsmessige løsninger og strukturer/modeller for å ivareta skolemiljøsaker og elevdemokrati og medvirkning.

Arbeidsgruppen for Ungdomsmedvirkning i stort, har fått i oppdrag å ha en prosess som har til hensikt å utarbeide – «Hvordan drive medvirkning- og demokratiarbeid i Vestfold fylkeskommune - sånn gjør vi det i Vestfold». Konkret handler oppdraget om å utarbeide styrende dokumenter/rutine, årshjul og kvalitetskjennetegn.

Forslaget i høringsdokumentet bygger på en bred involveringsprosess med to workshops og en referansegruppe. Elever, ungdommer, lærere, ledere, fagrådgivere i administrasjon og elev- og lærlingombud har vært involvert i arbeidet.

Hvordan svare på høringen:

Høringen er åpen for alle og det er laget høringsspørsmål i eget skjema:

Her kan du svare

Frist for høringen er 8. mai.

Les høringsdokumentet

Høringsdokumentet