Dobbeltsporet kommer trolig likevel

Fylkesordfører Anne Strømøy er svært fornøyd med hva opposisjonen, sammen med SV og Rødt, har fått til.
Fylkesordfører Anne Strømøy er svært fornøyd med hva opposisjonen, sammen med SV og Rødt, har fått til. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

06.06.2024

Oppdatert:

06.06.2024 kl.10:11

Med hjelp av SV og Rødt er det nå et flertall i Stortinget om at det likevel skal bygges dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord.

Skuffelsen var for Vestfolds del stor da forslag til ny transportplan ble lagt fram 22. mars, men nå ser det likevel lysere ut. Under en pressekonferanse på Stortinget i går var Høyre, Frp, SV, Venstre, Rødt og Krf enige om at forslaget fra den sittende regjeringen ikke holder mål. Slik det ser ut nå er det gjort helomvending på flere jernbaneprosjekter.

– Jeg er glad og stolt over at SV kan være med på å sikre flertall for en litt grønnere transportplan, når vi dessverre ikke kom langt nok med regjeringspartiene. Skal man nå klimamålene må det satses på jernbane, sa gruppeleder i SV Mona Fagerås da hun åpnet pressekonferansen.

Siden forslaget ble fremmet for ti uker siden, er det jobbet iherdig på politisk nivå for at planene, med videre utbygging av dobbeltspor gjennom Vestfold, ikke skal bli slettet med et pennestrøk. Fylkesordfører Anne Strømøy har jobbet hardt i kulissene, men understreker at hun på ingen måte er alene om å sette alle kluter til for å få et flertall blant opposisjonspartiene.

– Dette er en god dag. Det er mange som har jobbet mye for å påvirke transportkomiteen til å få jernbaneutbyggingen i Vestfold inn i Nasjonal Transportplan (NTP) igjen. Dette betyr mye for Vestfold-samfunnet. At vi har greid å få et flertall er ingen selvfølge. Derfor vil jeg benytte anledningen til å takke alle de som har stått på for denne saken. Her er det mange som har gjort en god jobb, sier fylkesordfører Anne Strømøy.

Prosessen videre

Når det gjelder veien videre, er det to datoer som er verdt å merke seg. Først skal den nye innstilingen som opposisjonen har endret fremmes for statsråden. Dette skjer 12. juni. Den neste datoen er 19. juni. Da skal Stortinget vedta Nasjonal transportplan 2024 – 2036.

– Mye tyder på at vi får dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, men vi tør ikke å feire riktig ennå. Innstillingen skal behandles i Stortinget den 19. juni, men mye tyder på at vi snart er i mål, sier Strømøy.

Dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord vil bety mye for innbyggerne i Vestfold. To spor vil være en fordel for næringslivet og gi mer klimavennlig transport. Ifølge utbyggingsplanene vil toget i fremtiden stoppe rett ved flyplassen på Torp, istedenfor på Råstad stasjon som i dag. Dette vil bety mye for flyplassen som er en av Norges største på utenriksfart.

Med dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord vil vi få et bedre togtilbud for de som pendler til og fra Oslo, men også de som bruker toget internt i fylket eller skal lengre sørover. Cirka 250.000 Vestfoldinger og 200.000 Telemarkinger vil kunne dra nytte av et dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord.