Elevundersøkelsen viser at mobbingen øker

Bilde av elever som går ned oransje trapper på videregående skole
I Elevundersøkelsen får elever si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Undersøkelsen er nasjonal og gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet. Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

29.01.2024

Oppdatert:

29.01.2024 kl.20:36

Ferske tall fra Elevundersøkelsen viser at andelen elever i videregående opplæring som opplever mobbing, er økende. Andelen er høyest blant elever som går på første trinn.

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet som er obligatorisk for skolene å gjennomføre på 7. og 10. trinn og første trinn på videregående skole. 

I Elevundersøkelsen får elever si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Mandag denne uken ble de nasjonale resultatene for videregående opplæring offentliggjort. 

Les mer om elevundersøkelsen for 2023

Mobbingen øker

I Vestfold fylkeskommune gjennomføres elevundersøkelsen på alle de tre trinnene. Totalt 6 926 elever har svart på undersøkelsen som ble gjennomført i november, og det gir en svarprosent på 86 %. 

Resultatene viser at andelen elever i videregående skole som opplever mobbing er økende. Andelen er høyest for elevene som går sitt første år på videregående (Vg1) og lavest det siste året (Vg3).

– Tallet på elever som oppgir å bli mobbet, har økt en stund nå, og det bekymrer oss. Selv om tallene synker andre og tredje året elevene går i videregående skole, er andelen som oppgir å bli mobbet blant førsteårselevene høyt, sier fylkesordfører Anne Strømøy i Vestfold fylkeskommune.

– Det er svært viktig at skolene og samfunnet for øvrig møter dette problemet med effektive tiltak, slik at elevenes læringsmiljø og den enkelte elev blir ivaretatt, sier Strømøy.

Nesten 9 av 10 elever oppgir at de trives godt eller svært godt i de videregående skoler.

– Vi skal ikke undervurdere betydningen av at det å mestre fagene skaper økt trivsel i skolen. Derfor er det å øke kvaliteten i skolen viktig, sier fylkesordfører Anne Strømøy.

Arbeid med inkludering og det å redusere utenforskap gjennom økt kvalitet i videregående opplæring, er satsingsområder i Vestfold fylkeskommune.

Samme utvikling nasjonalt

Vestfold og Telemark fylkeskommune har blitt delt, og det er derfor et brudd i resultathistorikken for Vestfold fylkeskommune. Resultatene fra 2023 kan derfor ikke direkte sammenlignes med resultatene fra 2022, men de gir en pekepinn. 

Resultatene viser at utviklingen i Vestfold stort sett følger utviklingen på nasjonalt nivå: Det er en høyere andel som opplever mobbing, det er noe lavere motivasjon for å gå på videregående skole og motivasjonen er synkende etter Vg1, og trivselen på skolen er forholdsvis stabil.    

 • Når det gjelder trivsel, er tallene omtrent på samme nivå i 2023 som i 2022. I 2022 var det 87,2 % av elevene på Vg1 som svarte at de trives svært godt eller godt. I 2023 var dette tallet 86,4 %. 
 • Samlet for både private og offentlige videregående skoler i Vestfold, viser resultatene at andelen elever på Vg1 som 2-3 ganger i måneden eller oftere opplever mobbing, er 4,9 %. Det nasjonale gjennomsnittet er 4,1 %.
 • Andel elever på Vg1 i de offentlige videregående skolene i Vestfold som opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere er ikke et offentlig tall, og kan derfor ikke gjengis eller kommenteres direkte. Utdanningsdirektoratet gir kun anledning til å kommentere utviklingen. Andelen i 2023 er høyere enn den var i 2022.
 • I de offentlige videregående skolene i Vestfold er det totalt 292 elever som opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Det er færrest på Vg3.
 • Resultatene viser at andelen i Vestfold som opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, er høyest på Vg1 og lavest på Vg3.
 • Størst andel av elevene som opplever mobbing, svarer at de mobbes på følgende måte:
  • Mobbet på skolen: kalt stygge ting og ertet på en sårende måte
  • Mobbet digitalt: kalt stygge ting og ertet
 • Resultater fra 2023 viser at andelen som er helt enige i at de gleder seg til å gå på skolen reduseres for hvert trinn. På Vg1 er dette tallet 16,3 %. På Vg2 er det 14,2 % og på Vg3 er det 13,6 % som svarer det samme. 
 • Det kan se ut som om motivasjonen igjennom videregående skole er dalende. Utviklingen er den samme i nasjonalt gjennomsnitt. 

Her finner du Utdanningsdirektoratets statistikk med flere tall fra Elevundersøkelsen.


Emneord:

Opplæring