Fylkestinget har vedtatt årsbudsjett 2024

Bilde av dame ved talerstol
Fylkesdirektør Anne Strømøy er fornøyd med at det er bred enighet om retningen for nye Vestfold fylkeskommune. Foto: Anders Palmer Holmen

Av:

Harald Haave

Publisert:

14.12.2023

Oppdatert:

14.12.2023 kl.12:04

Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune har vedtatt årsbudsjett for 2024

Her er noen av vedtakene som det nye fylkestinget vedtok på Fylkeshuset i Tønsberg tirsdag:

• 20 millioner hvert år de neste fire år til økte veiinvesteringer med særlig vekt på gang- og sykkelveier 

• 4 millioner til et pilotprosjekt for 11. studieår i 2024 og to millioner i 2025. Det legges opp til 20 elever i 2024.

• 4,5 millioner ekstra i 2024 til å opprettholde shuttlebuss Fokserød-Torp 

• 12 millioner i 2024 til å opprettholde rabattert månedskort for voksne. 

• Organisasjonen «Sammen for livet» får tilskudd på 1 million kroner hvert år i perioden 2024-2027

• D/S kysten får tilskudd på 1 million i 2024

• Det opprettes et fond, «Oslofjord» med 5 millioner i 2024, for relevante tiltak knyttet til Oslofjorden. Oslofjord-fondet skal være et virkemiddel for å utrede og tilrettelegge for å løse utfordringer knyttet til Oslofjorden.

• Det opprettes ytterligere et fond for inkludering og for å motvirke utenforskap, et pilotprosjekt med 5 millioner kroner

• Det avsettes 2 millioner kroner hvert år i 2024 til 2027 til arbeid innenfor inkludering, utenforskap og frivillighet.

• 1,2 millioner ekstra de neste fire år for å opprettholde kombinasjonsbilletter for tog/buss 

• Det igangsettes et forprosjekt etter inspirasjon av Unginvest med en ramme på 500.000 i 2024

 Første budsjett

-Først og fremst er jeg tilfreds med at det første budsjettet i nye Vestfold fylkeskommune nå er vedtatt. Det er godt å gå julen i møte med visshet om at vi har et trygt og godt budsjett for 2024. Budsjettet viser en profil der hovedutfordringene er prioritert. Det gjelder først og fremst tiltak som skal hjelpe flere til å fullføre og bestå videregående opplæring. Halvparten av unge som ikke kommer i jobb fullfører ikke videregående, så å gjøre noe med dette er viktig for oss, sier fylkesordfører Anne Strømøy i nye Vestfold fylkeskommune.

Bred enighet om retning

-Det ligger også andre tiltak inne for å få andre grupper inn i arbeid. Dernest er samferdsel prioritert med flere gang og sykkelveier, kollektivtrafikk og vi følger opp det vi har sagt tidligere: Det skal lukte asfalt i Vestfold om våren. Jeg opplever en god og positiv tone blant politikerne i nye Vestfold fylkeskommune. Noen uenigheter vil det alltid være, men det er bred enighet om retningen, noe som vorder godt for et konstruktivt samarbeid de neste fire årene, sier fylkesordfører Anne Strømøy.

Her finner du vedtatt budsjett

Vedtatt årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027