Grensekryssende godstransport

Frakt over Skagerrak med ferge er et vesentlig element i prosjektet Grønn Jyllandskorridor.
Frakt over Skagerrak med ferge er et viktig element i prosjektet Grønn Jyllandskorridor. Foto: Mariann T. Førsund-Hansen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

05.02.2024

Oppdatert:

05.02.2024 kl.11:39

Vestfold fylkeskommune er en vesentlig aktør i interreg-prosjektet Grønn Jyllandskorridor. Onsdag holder prosjektet en konferanse om grønnere og smartere godstransport til og fra kontinentet, gjennom Danmark.

Konferansen finner sted på Farris bad i Larvik og det er fylkesordfører Anne Strømøy vil åpne konferansen som har mange spennende poster på programmet. Nasjonale politikere, NHO, koordinator for EU ScanMed er bare noen av de som står på talerlista. Prosjektet Grønn Jyllandskorridor har også laget en godsstrømanalyse som deltakerne vil få innblikk i.

På konferansen vil også nasjonale og lokale politikere komme med sine synspunkter om mulighet for å utvikle grensekryssende godstransport.

Se hele programmet på og meld deg på senest onsdag 5. februar.

Vertskapet for konferansen er Grenland havn, Larvik havn, Powered by Telemark, Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.