Hvordan er det å vokse opp i Vestfold?

To smilende jenter som sitter ved et bord
Ungdata-undersøkelsen har vært gjennomført siden 2013 i Vestfold. Foto: Marita Nilsen

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

20.02.2024

Oppdatert:

20.02.2024 kl.10:19

Det får vi svar på gjennom Ungdata-undersøkelsen som starter i uke 9. I Vestfold får 24 700 elever på ungdomsskoler og videregående skoler tilbud om å delta.

Ungdata-undersøkelsen gir viktig kunnskap om hvordan det er å være barn og ungdom i Vestfold, og hvordan dette har endret seg over tid. Både kommunene og fylkeskommunen bruker resultatene fra undersøkelsen til å gjøre Vestfold til et enda bedre sted å vokse opp.  

Ungdata-undersøkelsen foregår digitalt i perioden fra 26. februar til 24. mars på skolen, i skoletiden. Fylkeskommunen og KORUS sør presenterer de første resultatene fra undersøkelsen i slutten av mai. 

En undersøkelse for både barn og ungdom

I tillegg får 5.-7.klassingene i fem kommuner tilbud om å delta i undersøkelsen Ungdata Junior.

De som svarer på undersøkelsen får spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. Det er fjerde gang elever i Vestfold svarer på Ungdata-undersøkelsen, og vi kan nå følge utviklingen fra 2013 til i dag. 

Unike data om helse og trivsel til elevene

Lasse Berntzen, leder for hovedutvalg for utdanning i Vestfold, er glad for at alle kommuner i Vestfold har takket ja til å delta på undersøkelsen og håper at flertallet av elever vil svare og fortelle hvordan de har det. 

- Ungdata gir oss viktig kunnskap om hvordan det er å være ung i Vestfold og hvordan dette endrer seg over tid. Nå får vi en oppdatert innsikt som kan sammenlignes med funn fra siste Ungdata-undersøkelse som ble gjennomført i 2021. Hvordan har de unge det nå i dag?

Her får vi tall på hvor mange som føler seg ensomme, om psykisk og fysisk helse, trivsel, søvn og livskvalitet. Ungdataundersøkelsen gir oss unik lokal kunnskap om våre egne barn og unge, sier Berntzen.

Et tverrfaglig samarbeid

Forskingsinstituttet NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KORUS) har det faglige ansvaret for undersøkelsen, mens kommunene og fylkeskommunen står for den praktiske gjennomføringen i samarbeid med skolene. 

I både Ungdata-undersøkelsen og Ungdata junior blir det benyttet kvalitetssikrede, standardiserte spørreskjemaer. 

Her kan du få mere info om undersøkelsen: vestfoldfylke.no/ungdata eller ungdata.no

Ønsker du mer informasjon om undersøkelsen eller har spørsmål?
Ta kontakt med:

Eli Haraldsen
Rådgiver