Innstilte avganger, hjemmekontor, hjemmeskole og tannklinikker

Det vil bli få busser å se på veiene mandag.
Det vil bli få busser å se på veiene mandag. Foto: Christian Brekke

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

20.01.2024

Oppdatert:

21.01.2024 kl.19:24

Sikkerheten til passasjerer, sjåfører og trafikanter kommer alltid først, derfor varsler Vestfold fylkeskomme at all skoleskyss blir innstilt på mandag. Dette vil trolig også gjelde og samtlige bussruter.

På oppfordring fra Vestfold fylkeskommune gjennomførte Statsforvalteren i Vestfold og Telemark lørdag ettermiddag et samordningsmøte, på bakgrunn av oransje farevarsel fra Meteorologisk institutt.  

Farevarslet indikerer at det trolig vil bli svært krevende kjøreforhold natt til mandag, fra søndag kveld. Underkjølt regn, og regn som treffer frosset underlag, vil gjøre veiene såpeglatte.  

Dette tilsier at vi vil få store utfordringer med å avvikle kollektivtrafikken på ordinær måte. 

Etter samordningsmøtet lørdag besluttet Vestfold fylkeskommunes beredskapsteam at elevene i videregående skole skal ha alternativ undervisning på mandag, slik at de ikke er avhengig av transport til skolen, eller må ferdes på svært glatte veier. 

– Sikkerheten er viktigst. Vår beslutning er nøye vurdert på bakgrunn av informasjonen vi har fått fra Meteorologisk institutt, og faglige vurderinger i sektorene Opplæring og tannhelse, Mobilitet, og Veidrift. I tillegg til at det blir innstilte bussruter og hjemmeundervisning for elevene, ber vi alle våre ansatte – som har mulighet – om å jobbe hjemmefra på mandag, sier fylkesdirektør i Vestfold fylkeskommune Toril Eeg.  

De aller fleste elevene i videregående skole har mulighet for å kunne gjennomføre undervisning hjemmefra på en god måte, men alle skolene vil i løpe av helgen finne alternative løsninger for de elevene som krever særskilt tilrettelegging.  

– Vi har akkurat gitt denne informasjonen til alle rektorene, som igjen vil se på løsninger for de elevene som har særskilte behov. Vi har også mange lærlinger ute i praksis i mange ulike yrker. Vi håper arbeidsgiverne gir dem anledning til å jobbe hjemmefra der det lar seg gjøre. De lærlingene som ikke har mulighet til det må være forsiktige i trafikken, sier direktør for opplæring og tannhelse i Vestfold fylkeskommune Liv Marit Hansen. 

Kommunene trenger forutsigbarhet og tidlige avklaringer for å planlegge for sin drift.  

Utfordringer i kollektivtrafikken vil være av stor betydning for driften av skolene og barnehagene på mandag. I tillegg påvirker ansattes mulighet for å benytte kollektiv driften av sykehjem og andre heldøgns omsorgstilbud. En tidlig avklaring fra Vestfold fylkeskommune gir derfor kommunene nødvendig tid til å forberede seg for situasjonen. 

Vestfold kollektivtrafikk vil oppdatere fortløpende på vkt.no om det ordinære busstilbudet.  

Alle skolebusser og all tilrettelagt skoleskyss med taxi og minibusser er innstilt mandag.  

På grunn av vær- og føreforhold vil de offentlige tannklinikken i Vestfold i likhet med de videregående skolene, holde stengt mandag.