Må endre beredskapsplanene

Kanalbrua i Tønsberg
Nå jobber Vestfold fylkeskommune sammen med Statsforvalteren, nødetatene og kommunene om å revidere beredskapsplanene for Kanalbrua i Tønsberg. Foto: FOTO: Freddy S. Fagerheim

Av:

Harald Haave

Publisert:

23.05.2024

Oppdatert:

23.05.2024 kl.13:49

Hvis det skulle skje noe som setter Kanalbrua ut av spill, vil det ta lenger tid enn forventet å få på plass en alternativ veiforbindelse mellom Tønsberg og Færder. En alternativ bru med to filer vil kunne ha en kapasitet ned mot 20 prosent av dagens trafikk. FOTO: Freddy Fagerheim

- Det er nødvendig å ha en reserveløsning tilgjengelig dersom det skulle skje noe med brua over kanalen. I beredskapsplanen er det beskrevet en løsning som innebærer at det legges ut en nødbro. Denne skulle i utgangspunktet kunne etableres i løpet av seks døgn, men nå viser det seg at dette vil ta vesentlig lenger tid, sier Gunnar Berg Treidene, direktør for samferdsel i Vestfold fylkeskommune.  

 Årsaken til at det vil ta lenger tid enn forventet å få på plass en alternativ bru ved behov, er at Statens Vegvesen ikke har alle nødvendige deler tilgjengelig.  

-Delene som mangler, må produseres. Fylkeskommunen har fått et foreløpig svar fra Statens Vegvesen om at dette vil kunne ta fire uker eller mer. Det er en god dialog med Statens Vegvesen, og det er iverksatt tiltak for å få dette på plass så raskt som mulig, sier Berg Treidene.  

Nytt regelverk 

Samferdselsdepartementet besluttet i 2014 at alle norske bruer på fylkesvei skulle beregnes på nytt, etter nytt regelverk. Vegdirektoratet foretok høsten 2023 nye beregninger på Kanalbrua som er bygget i 1957, hvor trafikkbildet var langt annerledes enn i dag.  

Etter Vegdirektoratets nye beregninger på Kanalbrua var det naturlig for fylkeskommunen å vurdere beredskapsplanene som skal iverksettes dersom Kanalbrua kommer ut av drift.  

Under dette arbeidet har Vestfold fylkeskommune avdekket svakheter i løsningen som ligger i beredskapsplanene. Ifølge planen som Statens Vegvesen laget i 2016 vil det vil ta seks døgn å opprette en alternativ bru med to kjørefelt.   

-Etter en gjennomgang av beredskapsplanen viser det seg at Statens Vegvesen, som skal levere brua, ikke har alt materiell på lager for å etablere en alternativ veiforbindelse mellom Tønsberg og Færder kommuner. Fylkeskommunen er i dialog med Statens Vegvesen og det tas tak i dette akkurat nå. Fylkeskommunen gjør alt som skal til for å få på plass en løsning med alternativ bru så snart som mulig, sier direktør for samferdsel i Vestfold fylkeskommune Gunnar Berg Treidene.   

Må endre beredskapsplaner 

Beredskapsplanene som beskriver hvordan en situasjon der Kanalbrua ikke kan benyttes, tar høyde for at en alternativ bru kan være på plass i løpet av seks døgn. Nå jobber Fylkeskommunen sammen med Statsforvalteren, nødetatene og kommunene om å revidere beredskapsplanene.  

Innbyggernes helse og sikkerhet skal ivaretas. Nå må det planlegges beredskap for en lenger periode med alternative løsninger dersom Kanalbrua kommer ut av drift. Med bakgrunn i dette gjennomgås beredskapsplaner og revideres ut fra den situasjon som nå er med hensyn til etablering av alternativ bru, sier Berg Treidene. 

Han forteller at nødetatene i alle tilfeller vil kunne benytte gangbrua mellom Tønsberg brygge og Kaldnes ved behov.  

- Det er ingen grunn til å frykte at det skal skje noe med Kanalbrua nå. Dette handler om beredskap, og om å være forberedt på det utenkelige. Det vil naturligvis skape store transportutfordringer dersom noe skulle skje med Kanalbrua, men innbyggerne kan være trygge på at nødetatene vil komme fram, sier han.  


Emneord:

Samferdsel