Klart for konstituerende fylkesting i Vestfold

Fylkeshuset i Tønsberg
Fra neste år vil fylkeshuset i Tønsberg bære ny logo over hovedinngangen. Foto: Christian Brekke/ Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert:

17.10.2023

Oppdatert:

17.10.2023 kl.09:09

Innkallingen til det konstituerende møtet i fylkestinget for Vestfold den 24. oktober er nå tilgjengelig.

Møtet finner sted kl. 09 på fylkeshuset i Tønsberg, nærmere bestemt møterom Skiringssal.

Alle dokumentene til møteinnkallingen kan leses i Vestfold fylkeskommunes møtekalender.

Hovedpunktene på agendaen inkluderer den endelige godkjenningen av valget for Vestfold valgdistrikt, og valget av ny fylkesordfører og fylkesvaraordfører for perioden 2023-2027.