Konstituerende møte for de folkevalgte

Flagget henger inne i fylkeshuset i Tønsberg.
Fylkesflagget for Vestfold er luftet og klart. Foto: Anders Palmer Holmen

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

19.10.2023

Oppdatert:

27.10.2023 kl.10:07

Tirsdag 24. oktober er en historisk dag: Da konstitueres fylkestinget for nye Vestfold fylkeskommune.

41 valgte fylkestingsrepresentanter samles for å konstituere det nye fylkestinget i Vestfold den 24. oktober.  

Klokken 09.00 vil det splitter nye fylkesflagget for Vestfold bli heist utenfor fylkeshuset i Tønsberg. Inne i Skiringssal-salen i øverste etasje, har talerstolen blitt smykket med Vestfold fylkeskommunes fylkesvåpen, og fylkesordførerens kjede er klar til å bli overrakt den som formelt blir valgt som fylkesordfører for de kommende fire årene. 

Dette skjer under konstitueringen 

Sittende fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Terje Riis-Johansen, har kalt inn de nye fylkestingsmedlemmene til konstitueringen. Det er praksis når et nytt fylkesting skal ta over etter et valg. Det ble også utført da konstitueringen av fylkestinget i nye Telemark fylkeskommune ble gjennomført onsdag 18. oktober: Sven Tore Løkslid fikk ordførerkjedet for Telemark. 

Under konstitueringen blir først valget til fylkestinget i Vestfold formelt godkjent. Totalt er det 41 fylkestingsrepresentanter fra 10 ulike politiske partier for perioden 2023 – 2027.  

Se oversikten over de 41 medlemmene og varaer her: Fylkestingsvalget i Vestfold er godkjent.

Under konstitueringsmøtet skal det velges fylkesutvalg, fylkesordfører og fylkesvaraordfører, det skal velges kontrollutvalg, og hovedutvalg for utdanning, hovedutvalg for samferdsel, hovedutvalg for næring, klima og miljø og hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur. Dessuten er det valg av arbeidsutvalg, valg til KS Landsting og KS Fylkesmøte.  

Dokumentene til møteinnkallingen er tilgjengelig i Vestfold fylkeskommunes møtekalender.

Møtet blir strømmet 

Konstitueringen av det nye fylkestinget vil bli strømmet, slik at man kan følge med over nettet. Publikum som ønsker det, har også anledning til å være til stede under møtet. 

Klikk her for å komme til strømmingen.

Tid og sted 

Hvor: Fylkeshuset i Tønsberg, Svend Foyns gate 9, i møterom Skiringssal.  
Når: Kl. 09.00 tirsdag 24. oktober