Kraftig økning i søkere til helse- og oppvekstfag

Person i sykeseng med tre unge mennesker rundt
Elever ved helse- og oppvekstfag fra Re videregående skole Foto: Marita Nilsen / Vestfold fylkeskommune

Av:

Harald Haave

Publisert:

11.03.2024

Oppdatert:

11.03.2024 kl.15:20

Totalt er det 9459 søkere til videregående skole og 982 til bedrifter i Vestfold fylke per 1. mars 2024.

På samme tidspunkt i fjor var det 9278 søkere til videregående skole og 960 til bedrifter i fylket. 

Blant årets søkere til videregående skoler kommer 670 fra andre fylker. 

Søkere til Vg1

Til Vg1 er det i år 3752 søkere. Av dem har 2010 søkt yrkesfag og 1742 søkt studieforberedende fag. Det betyr at 54 prosent av søkere til Vg1 har søkt yrkesfag, mens 46 prosent har søkt studieforberedende fag. 

Det er i år svært gode søkertall til «Helse og oppvekstfag». Her ser vi en økning på 81 søkere i forhold til søkertallene fra i fjor. Andre utdanningsprogram med gode søkertall er «Bygg- og anleggsteknikk» og «Teknologi og industrifag». Her øker søkertallene med henholdsvis 49 og 51 i forhold til tallene fra i fjor.

Kjønnsmessig fordeler det seg slik: 

  • Helse og oppvekstfag – kvinner 88%, menn 12%
  • Elektro og datateknologi – kvinner 9%, menn 91%
  • Bygg og anleggsfag – kvinner 4%,  menn 96%
  • Teknologi og industrifag – kvinner 13%, menn 87%
  • Studiespesialisering -  kvinner 53%, menn 47%
Søkertall for studieforberedende utdanningsprogram 

Studieforberedende program 

2024  

  

 2023 

  

 2022 

  

Idrettsfag  

271 

7% 

287 

8% 

268 

8% 

Kunst, design og arkitektur  

83 

2% 

80 

2% 

100 

3% 

Medier og kommunikasjon  

50 

1% 

58 

2% 

78 

2% 

Musikk, dans og drama  

107 

3% 

87 

2% 

92 

3% 

Studiespesialisering  

1231 

33% 

1224 

35% 

1206 

34% 

 

Søkertall for yrkesfaglige utdanningsprogram 

Yrkesfaglige program 

2024  

  

  2023

  

2022  

  

Bygg- og anleggsteknikk  

263 

7% 

214 

6% 

223 

6% 

Elektrofag  

281 

7% 

258 

7% 

286 

8% 

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign  

104 

3% 

79 

2% 

87 

2% 

Helse- og oppvekstfag  

543 

14% 

462 

13% 

454 

13% 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon  

106 

3% 

121 

3% 

143 

4% 

Naturbruk  

68 

2 % 

52 

1 % 

58 

2 % 

Restaurant- og matfag  

89 

2 % 

84 

2 % 

87 

2 % 

Salg, service og reiseliv  

268 

7 % 

255 

7 % 

179 

5 % 

Teknologi- og industrifag  

288 

8 % 

237 

7 % 

250 

7 % 

Søkere til Vg2

Vg2 «Ambulansefag» er som tidligere år veldig godt søkt. Her fordeles noen av plassene til voksne søkere over 25. I år er det 88 søkere til 16 plasser.

Vg2 «Maritime fag» har langt flere søkere enn det er plasser. I tillegg kjøper andre fylker plasser av Vestfold fylkeskommune. 

Vg2 «Kjemiprosess- og laboratoriefag» er det dobbelt så mange søkere som plasser. Begrensninger på fremtidige læreplasser gjør at det kan bli større konkurranse for å komme inn. 

Vg2 «Helsearbeiderfag» har 150 søkere, inkludert 91 søkere til 3 årig løp mot studiekompetanse og 10 søkere til pilotprosjekt om vekslingsløp ved Thor Heyerdahl videregående skole. Forrige skoleår var det 180 søkere til Vg2 «Helsearbeiderfag».

Til «kombiløpet» har vi totalt 115 søkere. Dette er en økning fra i fjor, da det var 90 søkere.  En stor andel av søkerne kommer fra Ukraina. «Kombiløpet» er et tilbud til minoritetsspråklige som ønsker mer opplæring på grunnskolen og som samtidig kan ta fag på videregående nivå. Alle vil få tilbud om plass.

Fag- og yrkesopplæring  

Det er 982 søkere til læreplasser i Vestfold fylkeskommune i 2024, fra eget fylke. Det er 22 flere enn i 2023. I tillegg er det 106 søkere fra andre fylker, dette er flere enn tidligere.  

− Bransjene melder om ledige læreplasser. Arbeidslivet som henter lærlinger fra programområdene restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag og teknologi- og industrifagene er de som i særlig grad sier de trenger flere lærlinger. Vi ser en liten variasjon i søkertallene til læreplasser fra ifjor til iår, men totalt sett er det en økning i søkere til læreplass. Vi er også svært glade for økningen i søking til nær alle programområdene på vg1 og vg2 nivå, sier seksjonsleder Kristina Rabe.

Av de 982 søkerne fra eget fylke er det 832 som har ungdomsrett (alder 16-24), og 150 voksne (voksenrett eller brukt opp (ikke rett)). De fleste voksne er mellom 19 og 30 år, og eldste søker i år er 51 år.  

Tabellen viser søkere fra Vestfold fylkeskommune som søker opplæring i bedrift som sitt førsteønske:

Utdanningsprogram  

2024

2023

Differanse antall

Bygg- og anleggsteknikk  

195

223

-28

Elektro og datateknologi 

155

127

+28

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

17

22

-5

Helse- og oppvekstfag  

147

153

-6

Håndverk, design og produktutvikling 

2

3

-1

IT og medieproduksjon 

72

62

+10

Naturbruk  

22

22

0

Restaurant- og matfag  

58

54

+4

Salg, service og reiseliv  

117

84

+33

Teknologi og industrifag 

197

210

-13

 Totalt  

982

960

+22

Vestfold fylkeskommune formidler alle søkere fra eget fylke til de lærebedriftene og opplæringskontorene som er registrert godkjent hos fylkeskommunen. 
 
Alle søkere til læreplass oppfordres til å være aktive ved å ta direkte kontakt med bedrifter og opplæringskontor selv også. 
 
Her finner du informasjon om bedrifter som ønsker å ta inn lærling eller lærekandidat. Du kan også kontakte Vestfold fylkeskommune på e-post: fagopplaring@vestfoldfylke.no.
  

Søkere fra andre fylker med opplæring i bedrift som sitt førsteønske

Utdanningsprogram  

2024

Bygg- og anleggsteknikk  

12

Elektro og datateknologi 

21 

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

1

Helse- og oppvekstfag  

32 

Håndverk, design og produktutvikling 

2

IT og medieproduksjon 

10

Naturbruk  

3

Restaurant- og matfag  

6

Salg, service og reiseliv  

4

Teknologi og industrifag 

15

 Totalt  

106

 

Portrett av mann Stig Larsen
Seksjonsleder sektorstøtte, inntak og eksamen
Portrett av kvinne
Kristina Rabe

Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring

90 05 09 06

kristina.rabe@vestfoldfylke.no


Emneord:

Opplæring