Kraftmangel: Redd arbeidsplasser vil forsvinne

Tre personer står foran en grønn tank
Fylkesordfører Anne Strømøy (i midten) på besøk hos Tønsberg-selskapet Revac. Både fylkesordfører og daglig leder Anders Aas (til høyre) deler bekymring over manglende strømforsyning til Vestfold. Her sammen med Tommy Bønsnæs i TGN Energy (til venstre) Foto: Morten Fredheim Solberg

Av:

Morten Fredheim Solberg

Publisert:

15.01.2024

Oppdatert:

15.01.2024 kl.12:50

Vestfold har nesten ingen egen kraftproduksjon, og nettkapasiteten inn til fylket er sprengt. Fylkesordføreren er bekymret for at dette vil bremse næringsutviklingen.

– Vestfold og Telemark styrer mot et kraftunderskudd. Ikke i 2030, -40 eller -50, men nå, sier Vestfolds fylkesordfører, Anne Strømøy.

Går Vestfold tomt for strøm? «Kroken på døra for videre næringsutvikling», fikk vi høre fra Lede i høst. Dette ønsker verken fylkeskommunen, næringslivet eller nettselskapet. Fylkesordføreren mener at noe må gjøres. Vi må finne løsninger, være kreative og handle slik at vi unngår å havne i en skvis.

– Vi må snakke om løsninger som løser den umiddelbare situasjonen vi er i: Energisparing, sol, vind og annen lokalprodusert kraft. Hvis ikke er jeg redd vi vil få vedvarende høye strømpriser og arbeidsplasser vil forsvinne.

Diskusjon om kraftsituasjonen
Fylkesordfører Anne Strømøy på besøk hos gjenvinningselskapet Revac i Tønsberg. Både hun og daglig leder i Revac, Anders Aas, er bekymret over strømsituasjonen i Vestfold.

Det grønne skiftet i praksis

På Linnestad industriområde nord for Tønsberg møter fylkesordføreren bedriften Revac som har stor suksess med å resirkulere materialene i elektronikkavfall. Det går så det suser, og bedriften har nå 135 ansatte på anlegget sitt.

– Vi bruker enormt med duppeditter her i landet. Da må vi ha energi til å kunne plukke de fra hverandre, resirkulere dem og gjenbruke dem her i landet også, sier daglig leder Anders Aas. I hånda holder han én av disse duppedittene, en mobiltelefon, som vi er storforbrukere av her i landet.

Bedriften han leder er også sertifisert til å ta imot elbilbatterier. Dette er en av flere vekstmuligheter de ser kommer.

– Hvis det er slik de sier, at strømnettet snart er fullt, så blir jeg jo bekymret for hvordan det skal gå videre. Det kommer til å være vekst her hos oss de neste årene også, det er helt klart, og det må det jo være rom for, sier Aas.

-Vært litt halvgale

Revac har tatt grep som har gjort den mindre avhengig av elektrisitet fra strømnettet. Daglig leder sier de «har vært litt halvgale». Rundt en fjerdedel av årsforbruket på to millioner kilowattimer kommer nemlig fra solceller på taket. Hittil har det altså lønt seg bra å være litt gal.

Strømmen lagres på et kjempestort batteri, og det hele styres via et såkalt virtuelt kraftverk slik at de kan hente den ut når de faktisk trenger den. Systemet er levert av den Nøtterøy-baserte bedriften TGN Energy. Teoretisk sett har de plass på takene til å doble solenergiproduksjonen, og dette er en mulighet de vurderer. I tillegg kan det bli mulig å skaffe seg et flisfyrt nærvarmeanlegg.

Kraft på agendaen

Å erstatte fossil energi med fornybar energi og andre nullutslippsløsninger er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene sine. Her må både private og offentlige virksomheter gjøre en innsats.

Vestfold er et fylke med mange nyoppstartede bedrifter og en utbredt gründerkultur, kombinert med pågangsmot og skaperkraft. I tillegg har fylket mange bedrifter som vokser og gjør det bra. Da er det synd om den positive utviklingen stopper opp fordi det ikke finnes nok strøm.

Kraftmøte i morgen

Tirsdag 16. januar har fylkesordføreren invitert en rekke politikere og beslutningstakere fra kommunene, næringslivet og Stortinget for å sette Vestfolds anstrengte kraftsituasjon på agendaen. Håpet er at alle parter kan jobbe i samme retning, slik man får løst kraft- og klimautfordringene.

Revacs vekst og løsninger

  • Startet opp i 1996. Har 135 ansatte på anlegget i Tønsberg kommune. 
  • Solceller på bedriftens tak produserer 1 million kilowattimer strøm i året. Strømmen lagres i et kjempestort batteri. 
  • Solstrømmen dekker en fjerdedel av bedriftens årsbehov, og har erstattet fossil energibruk. Bedriften mener de har kapasitet til å doble solenergiproduksjonen. 
  • Hittil har bedriften spart to millioner kroner på strømregningen etter at de fikk solcellene. 
  • Den lokale solenergien fra takene kan også avlaste strømnettet for betydelige mengder elektrisitet. 
  • Vurderer å skaffe seg et flisfyrt nærvarmeanlegg.