Med ambisjoner for Vestfold

Bilde av hovedutvalgsleder og nestleder
Fra venstre: Hovedutvalget i Vestfold ledes av Mette Kalve (Ap), og Rune Hogsnes (H) er nestleder i hovedutvalget. Foto: Anders Palmer Holmen / VTFK

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

15.06.2022

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10:08

– Nå skal vi bygge opp en ny fylkeskommune som er relevant for befolkningen i Vestfold og en fylkeskommune som spiller på lag med kommunene våre, sier Mette Kalve (Ap), leder av hovedutvalget for Vestfold.

Tirsdag fattet Stortinget det historiske vedtaket om å dele Vestfold og Telemark fylke, og med det reetableres Vestfold fylkeskommune fra 1. januar 2024. 

Representanter til Vestfold fylkesting velges i kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023.

LES MER: Flertall på Stortinget: Vestfold og Telemark blir delt 

Politisk arbeid i gang

Fylkespolitikerne er allerede i gang med å forberede byggingen av Vestfold fylkeskommune. Det er etablert et eget hovedutvalg for Vestfold, som springer ut av Vestfold og Telemark fylkesting. 
 
Det er Mette Kalve (Ap) som leder hovedutvalget, med Rune Hogsnes (H) som nestleder. Her er oversikten over alle de 22 representantene i hovedutvalget for Vestfold.

Intervju med hovedutvalgslederen

I dette intervjuet forteller hovedutvalgsleder Mette Kalve (Ap) om byggingen av en ny fylkeskommune:
 
Hvilke ambisjoner har du som hovedutvalgsleder for nye Vestfold fylkeskommune?
 
– Nå skal vi bygge opp en ny fylkeskommune som er relevant og viktig for befolkningen i Vestfold og en fylkeskommune som spiller på lag med kommunene våre.
 
– Fylkeskommunen har mange dyktige og dedikerte ansatte, som sammen med oss politikere skal bygge en fylkeskommune som lytter og har et inkluderende arbeidsmiljø.
 
Hvordan vil innbyggerne i Vestfold merke en forskjell?
 
– Innbyggerne og samarbeidspartnerne våre skal merke at vi spiller på lag, er fremoverlendte og bidrar til at Vestfold blir enda mer attraktivt både å bo og jobbe i. Det at vi har seks forholdsvis store kommuner og korte avstander skal vi bruke til vår fordel.
 
Hvilke saker blir viktige for hovedutvalget for Vestfold framover?
 
– Jeg er veldig glad for at jeg har med meg en engasjert gjeng i hovedutvalget, og at alle partier er representert. Det er allerede besluttet at fylkestinget skal ha 41 medlemmer, og det er viktig at det ble såpass mange for å sikre et godt demokratisk grunnlag med et bredt spekter av partier og god geografisk spredning.
 
– Framover skal vi diskutere alt fra nytt fylkesvåpen til regionale planer, muligheter for samarbeid, politisk organisering og prinsipper som gjelder økonomi.

– Vi merker allerede nå et stort engasjement, både i organisasjonen og fra samarbeidspartnerne våre, og mange som ønsker å bidra positivt. 

– Vi er opptatt av en åpen og inkluderende prosess. Jeg vil framover være så mye som mulig til stede på fylkeshuset i Tønsberg, og selvfølgelig være tilgjengelige for spørsmål og innspill.

Følg de politiske møtene

Hovedutvalget for Vestfold møtes omtrent hver måned. Det neste planlagte møtet er 25. august.
 
De politiske møtene kan følges på fylkeskommunens nettsider. Her publiseres sakspapirene når de blir tilgjengelige. Møtene kan følges på Web TV eller ved å møte opp på fylkeshuset i Tønsberg.

Vi bygger nye fylkeskommuner

Følg prosessen med å forberede deling og bygging av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.

Flere saker om de nye fylkeskommunene