Ny fylkesdirektør i Vestfold

Bilde av Toril Eeg
Toril Eeg begynner i jobben som prosjektleder for byggingen av Vestfold fylkeskommune 2. januar 2023, men hun er allerede koblet på det som skjer i prosjektet. Foto: Privat

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

04.10.2022

Oppdatert:

29.09.2023 kl.15:50

– Det ligger en rekke muligheter i det med et begrenset areal og relativt få kommuner i forhold til andre fylker. I Vestfold kan alle dra i samme retning og utvikle regionen i fellesskap, sier Toril Eeg.

Fylkestinget vedtok fredag 30. september å ansette Toril Eeg som ny fylkesdirektør og øverste administrative leder for framtidige Vestfold fylkeskommune. Fram til 2024 er hun prosjektleder for byggingen av den nye fylkeskommunen.

Hvilke ambisjoner har Toril Eeg for Vestfold de neste årene? Les mer om hennes første tanker i dette intervjuet. 

Hva gjør dette til en attraktiv stilling for deg?

– Det er mange ting, blant annet det å få være med på å bygge opp en ny fylkeskommune. Vi får et relativt begrenset areal og få kommuner. Det gir alle muligheter til å bli Norges beste fylkeskommune, med et godt og tillitsfullt samarbeid med kommuner, næringsliv og andre samarbeidspartnere, sier Eeg, og fortsetter:

– Vi skal skape gode dialoger, og mitt inntrykk er at alle er interessert i det. Selv om det er noen diskusjoner rundt fylkeskommunens ansvar og oppgaver, så opplever jeg at det likevel er aksept for fylkeskommunens rolle. Rollen som regional samfunnsutvikler har et stort fokus, og særlig arbeidet rettet mot utenforskap, verdiskaping og miljø.
 
Hvilke ambisjoner har du i jobben, og for nye Vestfold?

– Det ligger en rekke muligheter i dette med et begrenset areal og relativt få kommuner i forhold til andre fylker. I Vestfold kan alle dra i samme retning og utvikle regionen i fellesskap. Vi har et stort potensial som vi kan utvikle. Fylkeskommunen skal legge til rette for det. I tillegg skal vi selvsagt ivareta de rollene vi er tildelt som fylkeskommune, sier Toril Eeg. 
  
Hva er det viktigste for deg når det gjelder samarbeid med kommuner og andre samarbeidspartnere?

– Jeg er et dialogmenneske. Det å ha arenaer for dialog og samarbeid tenker jeg er viktig. Vi skal være til stede og bry oss om kommunenes utfordringer, sier Eeg. 

– Og så skal vi bruke kompetansen til fylkeskommunen til å kunne bistå kommunene. Vi skal være ekstroverte og på tilbudssiden. Det vil selvsagt komme situasjoner hvor det er uenighet med kommunene, men det er helt greit. Sånn er systemet.
 
Har du noe mer på hjertet som påtroppende fylkesdirektør i Vestfold?

– Jeg er veldig glad for at valget falt på meg. Jeg gleder meg skikkelig og er topp motivert for denne stillingen. Jeg kjenner allerede en del ansatte som nok blir med over i Vestfold fylkeskommune. Jeg vet det er dedikerte folk med mye kompetanse, sier Toril Eeg.

Hun begynner i jobben som prosjektleder for byggingen av Vestfold fylkeskommune 2. januar 2023.

Flere saker om de nye fylkeskommunene