Ny NAV-avtale i boks

Toril Eeg og Anders Anundsen signerer kontrakt.
Her signerer fylkesdirektør i Vestfold, Toril Eeg og direktør i NAV Vestfold og Telemark, Anders Anundsen en ny samarbeidsavtale. Foto: Anders Palmer Holmen

Av:

Gro Merethe Rørvig

Publisert:

11.12.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:45

Vestfold fylkeskommune har signert ny samarbeidsavtale med NAV. Avtalen skal bidra til å redusere utenforskapet og styrke samarbeidet mellom NAV og fylkeskommunen på en rekke andre områder.

− Et godt samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen er til det beste for innbyggerne. Å sikre god opplæring og kvalifisert arbeidskraft i framtida er et felles ansvar. Nå må vi fortsette samarbeidet og konkretisere våre felles tiltak, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark, Anders Anundsen.

Fylkesdirektør Toril Eeg i nye Vestfold fylkeskommune er glad for at avtalen er i boks og understreker at man hele tiden har hatt et godt samarbeid med NAV på en rekke områder.

− Det har utviklet seg et godt samarbeid med NAV i den perioden fylket har vært sammenslått. Nå skal vi i Vestfold fylkeskommune sørge for å ivareta det gode arbeidet videre. Å bidra til å redusere utenforskapet er en viktig del av arbeidet i fylkeskommunen, sier Toril Eeg.

Mange tiltak

Her er noen eksempler på tilbud som NAV og fylkeskommunen samarbeider om i dag:

  • Oppfølgingstjenesten: Prosjektet «Kortere vei til riktig læreplass og jobb», inngår nå i det ordinære tilbudet.
  • Karrieresenteret: Kurset «NAV Ung» og Mentor- og trainee-ordning for høyt utdannede innvandrere.
  • Fleksibel fagopplæring: Det er gjennomført fleksible utdanningsløp innen fag hvor det er behov for kompetanse i arbeidslivet, blant annet overflateteknikk, logistikk, og laboratoriefag. 
  • Menn i Helse er et nasjonalt prosjekt gjennom KS, hvor Vestfold og Telemark fylkeskommune og NAV har samarbeidet om å rekruttere menn til å utdanne seg til helsefagarbeidere
  • Forsøksordning: tilrettelagt fag- og yrkesopplæring: NAV Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune, har søkt og fått bevilget midler fra direktoratet for høyere utdanning (HK-dir), til å følge opp kandidater som trenger bistand for å kunne fullføre et fag- eller svennebrev («Laget rundt»). Dette er en videreutvikling av en løsning som har vært prøvd ut det siste året, og som har hatt god effekt. 
  • Ved omstilling og nedbemanning i bedrifter, har fylkeskommunen stilt opp sammen med NAV for å synliggjøre hvilke muligheter det kan være for å ta mer utdanning eller formalisere realkompetanse. Eksempler på dette er Esso Slagentangen, hvor mange kandidater på kort tid tok fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. I nyere tid har fylkeskommunen også vært i dialog med Norautron i Horten og Tine Meierier på Sem. 

Avtalen som ble signert i dag trer først i kraft ved etablering av nye Vestfold fylkeskommune 1. januar 2024.