Kathrine er ny seksjonsleder for kulturarv

Portrett av kvinne med grå bakgrunn
Kathrine Eikrem er ny seksjonsleder kulturarv Foto: Anders Palmer Holmen

Av:

Silje Vaadal, direktør samfunnsutvikling

Publisert:

12.06.2024

Oppdatert:

12.06.2024 kl.13:12

Kathrine Eikrem er ansatt som ny seksjonsleder kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Etter en grundig ansettelsesprosess er Kathrine Eikrem ansatt som seksjonsleder kulturarv. Hun jobber i dag som teamleder forvaltning i samme seksjon.

Kathrine er utdannet arkeolog og har jobbet i fylkeskommunen siden 2016. Før dette jobbet hun blant annet som seniorrådgiver byggesak i Tønsberg kommune.

«Jeg er veldig fornøyd med å få Kathrine med på laget. Hun blir del av ledergruppen i sektor samfunnsutvikling, og en viktig brikke i den videre utviklingen av sektorens overordnede samfunnsoppdrag»

- Silje Vaadal, direktør samfunnsutvikling

– Kathrine har bred erfaring med å jobbe med samfunnsutvikling generelt, og forvaltning av kulturmiljø spesielt. Hun har opparbeidet seg lang og variert erfaring fra offentlig sektor med ansettelser i fylkeskommunen, kommuner og museum, sier Vaadal. 

Samtidig har hun helhetlig kunnskap om kulturmiljøfeltet, og forståelse for betydningen av god tilrettelegging for forvaltning og utvikling i administrative og politiske prosesser.

Ledergruppen i sektor Samfunnsutvikling er også glade for å få Kathrine med på laget i den videre utviklingen av sektorens overordnede samfunnsoppdrag.

– Jeg gleder meg til å lede arbeidet med å forvalte og utvikle kulturarven i Vestfold sammen med dyktige kollegaer i seksjon for Kulturarv og sektor for samfunnsutvikling, sier Kathrine Eikrem.