Nye åpningstider for Kanalbrua

Kanalbrua Tønsberg i åpen stilling med to båter som seiler under og biltrafikk som venter på å få kjøre over brua.
Av hensyn til sikkerhet og beredskap blir det nye åpningstider for Tønsberg kanalbru. Foto: Freddy S. Fagerheim

Av:

Harald Haave

Publisert:

20.06.2024

Oppdatert:

21.06.2024 kl.11:43

For å redusere risikoen for at Tønsberg kanalbru svikter i åpen tilstand har Vestfold fylkeskommune besluttet at antall åpningen reduseres.

De nye åpningstidene trer i kraft 1. juli.

På ukedager åpnes brua: 10.05, 13.05, 18.05 og 20.05
Lørdag/søndag og helligdager: 10.05, 13.05, 16.05 og 20.05. 

- Vi har etter samråd med fagfolkene våre i samferdselssektoren, kommet fram til at vi av sikkerhets- og beredskapshensyn vil redusere åpningene av Kanalbrua. Vi håper at de nye justerte åpningstidene ikke er til hinder for båttrafikk gjennom Kanalen, sier fylkesdirektør Toril Eeg i Vestfold fylkeskommune.

Avdeling for beredskapsbruer i Statens vegvesen fortsetter arbeidet med å finne alternative løsninger for å kunne etablere beredskapsbru dersom Tønsberg kanalbru skulle svikte og ikke kan benyttes av kjøretøytrafikk.

Samtidig har Vestfold fylkeskommune og de to berørte kommunene: Færder og Tønsberg, vært i møter for å diskutere beredskapsplaner og alternative tiltak hvis Kanalbrua skulle svikte i åpen tilstand.

Dette innebærer at på hverdager kuttes det ut en åpning pr. døgn. På lørdager og søndager blir det en reduksjon med to åpninger.