Ny samarbeidsavtale på plass

USN og Toril Eeg samarbeidsavtale
Rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson ved Universitetet i Sørøst-Norge og fylkesdirektør Toril Eeg er fornøyd over å ha fått på plass en ny samarbeidsavtale på plass. Foto: FOTO: Anders Palmer Holmen

Av:

Harald Haave

Publisert:

04.04.2024

Oppdatert:

04.04.2024 kl.20:03

Vestfold fylkeskommune og universitetet i Sørøst-Norge (USN) har denne uka inngått en samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom universitetet og fylkeskommunen.

-Det er flott at vi nå har fått denne avtalen på plass. Vestfold fylkeskommune har som målsetning å ta initiativ, bringe parter sammen og samle ulike samfunnsaktører om felles mål og ambisjoner.  Vi skal legge til rette for et godt samarbeid og partnerskap på områder som er viktige for regionen. Gjennom denne avtalen sørger partene for et godt samarbeid, som gir synergi, styrke og bedre løsninger både for fellesskapet og den enkelte samarbeidspart, sier fylkesdirektør Toril Eeg.

Samarbeidstiltak

USN og fylkeskommunen vil samarbeide om kunnskapsbasert samfunns- og tjenesteutvikling. Det vil samarbeides om tiltak som kan øke fullføring av opplæring og utdanning for unge og voksne i regionen, blant annet gjennom universitetsskolesamarbeid, karriereveiledning, forberedelser til og tilrettelegging for gjennomføring av studier, og i overganger mellom opplæring og studier. Dette vil igjen bidra til økt tilgang på kompetent arbeidskraft i regionen.

Videre vil fylkeskommunen og universitetet samarbeide om videre utvikling av kunnskapsgrunnlaget for regional tjeneste- og samfunnsutvikling. Dette skal også inngå som grunnlag for opplæring, studier og ny forskning-, utvikling -og innovasjonsvirksomhet, samt grunnlag for næringsutvikling i regionen.

Årlig handlingsplan

For å lykkes med å nå felles mål, skal det årlig utarbeides en handlingsplan. Denne planen tar utgangspunkt i de definerte samarbeidsområdene, og beskriver konkrete områder for samhandling og samskaping.

Det er et mål at samarbeidet skal være preget av gjensidighet og likeverd, og at det jobbes planmessig og i et langsiktig perspektiv. Partene erkjenner at videre utvikling av campus Vestfold og et sterkt kompetanse- og forskningsmiljø, vil kunne bidra til å styrke Vestfold-samfunnet.

Partene har et felles ønske å samarbeide om å løse utfordringer knyttet til de fire områdene:

  • verdiskaping
  • klima og miljø
  • kultur
  • inkludering

Avtalen løper til og med 31. desember 2027