Se opp!

Nå er det vårslipp i trafikken. Vær oppmerksom!

Publisert:

22.04.2024

Oppdatert:

30.04.2024 kl.13:47

Med sol og varmere vær dukker stadig flere myke trafikanter opp på veier, fortau og gang- og sykkelveier. Mer enn noen gang er det viktig å få blikkontakt. Vær sikker på å se, og bli sett, når du ferdes i trafikken på denne tiden av året.

Du har sikkert lagt merke til det allerede. Stadig flere myke trafikanter bruker veien til fots, på sykkel, skateboard, rulleskøyter eller sparkesykkel. Ikke helt ulikt våryre kuer som skal ut på årets første beite.

Noen har tatt på seg joggeskoene for å løpe, mens den yngre delen av befolkningen har børstet støv av skateboardet eller rulleskøyter som har ligget i boden hele vinteren. Mange har i tillegg plugger i ørene, eller er opptatt med telefonen. Alle de nevnte faktorene gjør trafikkbildet blir mer komplekst, og det er viktigere enn noen gang å sørge for kommunikasjon via blikkontakt.

Er du usikker? Senk farten!

- Det er behov for økt oppmerksomhet og samspill. Vi må se oss rundt og få blikkontakt med andre. Det er en billig forsikring mot uhell nå i vårsleppet, sier Henriette Auensen, trafikksikkerhetsrådgiver i Vestfold fylkeskommune.

Samarbeider med kommunene

Vestfold fylkeskommune samarbeider med flere av kommunene i fylket om trafikksikkerhetskampanjen. Målet for kampanjen nå å gjøre oss trafikanter mer oppmerksomme med bilder av vårglade kuer i vårslippet. Det viktigste budskapet at man nå må ta flere hensyn når man ferdes i trafikken.