Seminar om delt mobilitet

Fylkesordfører Anne Strømøy ønsket alle velkommen og benyttet anledningen til blant annet å fortelle hvor viktig delt mobilitet er, hvis vi skal nå nullvekstmålet og redusere klimautslippene.
Fylkesordfører Anne Strømøy ønsket alle velkommen og benyttet anledningen til blant annet å fortelle hvor viktig delt mobilitet er, hvis vi skal nå nullvekst målet og redusere klimautslippene. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

03.06.2024

Oppdatert:

05.06.2024 kl.12:49

Shared mobility hubs – what is it and how do we do it, var tittelen på seminatert som ble holdt på fylkeshuset i Tønsberg forrige uke.

Sist onsdag var Vestfold fylkeskommune vertskap for et seminar om delte mobilitetspunkter (shared mobility hubs). Et begrep som foreløpig kanskje er ukjent for mange, men begynner å bre seg i større norske byer og utover i Europa. 90 europeiske deltakere fra hadde tatt turen til Tønsberg for å få med seg erfaringer fra denne konferansen.

Vår egen fylkesordfører Anne Strømøy åpnet seminaret og talerlisten var lang med mye internasjonal kompetanse. Hvorfor konferansen ble lagt til Tønsberg er fordi at Vestfold fylkeskommune er partner i prosjektet Shared Digital Mobility Hubs. Prosjekter som er delfinansiert av Interreg Nordsjøregionen som har 14 samarbeidspartnere fra fem europesike land. En annen norsk viktig samarbeidspartner i dette prosjektet er Stanens vegvesen. Vestfold fylkeskommune er allerede langt framme med tanke på delt mobilitet. Sammen med Tønsberg kommune, ble det i fjor høst gjennomført et pilotprosjekt med tre mobilitetspunkt som inneholder elsykler, sparkesykler og delingsbiler.

Les også: Nå er alle mobilitetspunktene operative

Fordel for alle

En bedre delingskultur på færre lokale transportmidler vil ha flere fordeler og vil påvirke klimaet- og samfunnet positivt. Ved å dele transportmidler reduseres antall kjøretøy som igjen gir mindre trafikk, mindre behov for areal og dermed bedre fremkommelighet i byene. Med sykkel og elektriske sparkesykler, isteden for å bruke egen bil, reduseres klimautslippene og det blir mindre lokal forurensing. Istedenfor eie egen bil kan man leie og dermed dele kjøretøy med andre. Godt utrustede mobilitetspunkt vil også gi brukerne mer fleksibilitet gjennom flere tjenester på samme sted.

Flere europeiske land har kommet langt med shared mobility hubs, og de som deltok på konferansen fikk blant annet høre entusiastiske Jeffery Matthijs erfaringer om hvordan de har lykkes med delemobilitet i selskapet Autodelen.net i Belgia. Matthijs var en av mange foredragsholdere, men skilte seg ut med sin positive holdning og praktiske råd om hvordan man skal få til «Shared mobility» i praksis.

delt_mobilitet.jpg
Jeffery Matthijs fra Belgia fortalte om sine erfainger og kom med tips om hvordan man skal lykkes med delt mobilitet. Foto: Rolf Marthinsen.

– Man må ha en visjon og noen hårete mål, og alle instanser må legge forholdene til rette. For eksempel bør byene tilby gratis parkering for delingsbilene. Tilbudet må være så bra at du ikke kan motstå, og hvorfor ikke begynne å dele biler man allerede har? Det viktigste av alt er kommunikasjon. Budskapet må gjentas ofte slik at tilbudet blir allment kjent, sier Jeffery Matthijs


Emneord:

Samferdsel