Slik jobber de med utenforskap

rektor, fylkesordfører og avdelingsleder går i verkstedet blant planke og byggematerialer.
Lin Marie Holvik, Anne Strømøy og Jan Christiansen på verkstedet til byggfagelevene. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

07.06.2024

Oppdatert:

07.06.2024 kl.10:12

Skoleturneen til fylkesordfører Anne Strømøy er i gang, og første stopp var Thor Heyerdahl videregående skole.

Fylkesordfører Strømøy og Lasse Berntsen, leder for hovedutvalg for utdanning i Vestfold, besøker alle de videregående skolene i fylket. Mandag 3. juni var de i Larvik på skolen som huser 1550 elever og 300 ansatte. 

Sammen med Liv Marit Hansen, direktør for opplæring og tannhelse i Vestfold fylkeskommune, ønsket de å komme tett på, lære og høre om hvordan skolen i Larvik arbeider for å sikre at flest mulig elever fullfører og består. Under overskriften «Kvalitet i Vestfold-skolen» ble det mange gode diskusjoner og ny innsikt i ulike tema. 

Larviksmodellen Våre unge

− Målet vårt er å levere best mulig kvalitet i utdanningen, og vi vet at jobben som gjøres i klasserommet, og kvaliteten i undervisningen, er utrolig viktig. Så derfor ønsker vi å snakke med dere om deres hverdag og hvordan dere jobber, sier Anne Strømøy.

Som sagt, så gjort. I møte med ledergruppen ved Thor Heyerdahl vgs., ledet av rektor Lin Marie Holvik, fikk delegasjonen høre om innovative prosjekter, suksesshistorier, systematisk jobbing med kvalitetsutvikling, samt utfordringer knyttet til både økonomi og ulike måter å bli målt på. 

Budskapet fra rektor til politisk nivå var ikke til å misforstå:

− Opplæring er for komplekst til å tro at man kan løse det med enkle metoder. Og det er ikke til å stikke under en stol at utdanningssektoren i Vestfold opplever seg kraftig nedskjært økonomisk, sier Holvik. 

Under besøket ble det likevel lagt stor vekt på skolens rolle som regional utvikler og innovatør, samt innsatsen for å hindre utenforskap blant ungdom. 

Delegasjonen viste spesielt interesse for Larviksmodellen "Våre unge," som er et langsiktig arbeid med å inkludere unge mellom 15 og 25 år i utdannings- og arbeidslivet.

Modellen har et bredere fokus enn kun å få dem til å fullføre og bestå, og arbeider for å gi ungdommene en helhetlig oppfølging og støtte.

Fylkesordfører3.jpg

Rektor Lin Marie Holvik og ledergruppen jobber kontinuerlig for å øke utdanningskvaliteten, hindre utenforskap og sikre at flest mulig fullfører videregående skole.

− Knekker kompleks kode med Våre unge

Modellen har fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Våre unge består av mange ulike prosjekter og er en samhandlingsmodell for radikal tjenesteinnovasjon – bak står Larvik kommune, Vestfold Fylkeskommune og NAV Vestfold og Telemark, i samarbeid med USN og NHO. De operative aktørene er Thor Heyerdahl videregående skole, NAV Larvik og Larvik kommune.

− Vi har oppnådd så mye her i Larvik! Dette er takket være et vellykket samarbeid mellom mange aktører som alle vil det beste for ungdommene. Resultatet har vært en reduksjon av utenforskap, sier rektor Holvik.

Ved å utfordre etablerte praksiser og pilotere innovative løsninger, har programmet oppnådd betydelige fremskritt. 

− Vi har skapt tettere tjenestetilbud og forenklet overgangen til videregående opplæring og arbeid for unge i Larvik kommune, sier Holvik.

Tall fra SSB og FHI viser at utenforskapet blant denne aldersgruppen i Larvik er redusert fra 13 til 11,6 prosent i perioden 2019 til 2022. SSB-tall for 2023 blir publisert i september.  

− Nøkkelen til suksess er det lederforankrede samarbeidet mellom skolen, Larvik kommune og NAV Larvik. Aktørene kommuniserer kontinuerlig og jobber tett sammen for byens ungdom. Jobber ledere sammen, ja, så jobber også alle andre deler av organisasjonene sammen. Med Våre unge kan det se ut som vi er i ferd med å knekke en kompleks kode, sier Holvik.

Fylkesordfører1.jpg
Fra venstre: Fylkesordfører Anne Strømøy, leder for hovedutvalg for utdanning i Vestfold, Lasse Berntzen og Liv Marit Hansen, direktør for opplæring og tannhelse i Vestfold fylkeskommune fikk høre om hvordan Thor Heyerdahl vgs.' arbeid med kvalitetsutvikling og gode resultater gjennom ulike systemer og tett samarbeid med Larvik kommune, NAV, næringslivet og andre aktører. Jan Christiansen, rektor Lin Marie Holvik og lærer Catrine Emilie Jensen.

Alternativ undervisning ga resultater 

På en stor videregående skole som vår, med en visjon om å være grensesprengende, skjer det mye. Gjestene ble invitert tilbake når som helst for å høre mer om spennende prosjekter.

Både Strømøy og Berntsen viste stor interesse for de presenterte tiltakene, samt skolens helhetlige arbeid med kvalitetsutvikling og innovasjon.

− Thor Heyerdahls utstrakte samarbeid med kommunen og andre aktører er unikt. Her er det mye erfaring å ta med til andre kommuner og Vestfold-skolene, sier Lasse Berntsen. 

Naturligvis ble det også tid til en omvisning på skolen, med et stopp på HeyTek – et rom fylt med moderne digitalt og kreativt utstyr som gir muligheter for læring gjennom PC-spill, VR-teknologi og skapende aktiviteter. Rommet og ressursene åpner for alternative læringsmetoder, og er dessuten et sted hvor lærere får støtte til slik undervisning, og hvor lokalt næringsliv inviteres inn til samarbeid om kompetanseutvikling.

Catrine Emilie Jensen, lærer på bygg- og anleggsteknikk, delte en historie om en av sine elever:

− Eleven startet året med få gode opplevelser i klasserommet etter dårlige erfaringer fra ungdomsskolen. Hen var innesluttet og uinteressert. Jeg tok eleven med hit og ga hen andre verktøy for å lære engelsk. Det endte med at hen gikk ut med en femmer. Men like viktig var stoltheten eleven følte, og vissheten om at hen klarte seg gjennom skolen, forteller Jensen.

Som med alt en skole driver med: Det handler om å hjelpe hver enkelt elev til å nå sitt fulle potensial.