Stor oppslutning om Grønn Jyllandskorridor

Fylkesordfører Anne Strømøy åpnet konferasnsen i Larvik.
Fylkesordfører Anne Strømøy åpnet konferasnsen i Larvik. Foto: Rolf Marthinsen

Politikere, deltakere i prosjektet, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Norsk Lastebileierforbund (NLF), jernbanefolk og representanter fra norske og danske myndigheter tok denne uken turen til konferanse med temaet Grønn Jyllandskorridor i Larvik.

Hvordan skaper vi en grønn, multimodal Jyllandskorridor? Dette var tema når næringsliv, politikere og myndigheter var samlet på en internasjonal konferanse om grensekryssende godstransport i Larvik, Farris Bad 7. februar.

Æren av å åpne konferansen fikk vår egen fylkesordfører Anne Strømøy. I tillegg til å åpne konferansen har Strømøy også sterke meninger om hva en slik godstransport betyr for vårt fylke, og hvordan vi bør se på korridoren i et større perspektiv (se video).

– Vi må jobbe tett på Nasjonaltransportplan, samtidig som vi må se på norsk infrastruktur i et litt større perspektiv. Det vil si ut mot Europa, sier fylkesordfører Anne Strømøy.

Europeisk interesse

Koordinator for EU ScanMed-korridoren Pat Cox kunne ikke møte til konferansen fysisk, men talte til forsamlingen via en innspilt video. Cox mener Grønn Jyllandskorridor stadig blir en viktigere bærekraftig brikke for den nordiske regionen, spesielt med tanke på utslippsfri transport.

Over sjø og på bane

For å nå målene om nullutslipp er det et stykke igjen, men store og gode prosesser foregår bak kulissene. Konserndirektør i Color Line Cargo Trond Tønjum er en av de som ser svært positivt på hva Grønn Gyllandskorridor kan gjøre. Tjønum kunne fortelle om planene mot en mer miljøvennlig sjøreise over Skagerrak.

Gledelig nyhet

DB Cargo Scandinavia delte nyheten om at de lanserer en godstogforbindelse mellom Hirtshals og Tyskland. Det nye tilbudet åpner 3. mai inneværende år. Sammen med partnere Nordjyske Jernbaner A/S og Port of Hirtshals - Hirtshals Havn skal de vise at det er mulig med skinnegående godstog fra Norge via Skagerrak til kontinentet. Grønn Jyllandskorridor-prosjektet ønsker tilbudet velkomment og vil gjøre sitt for at den nye ruten skal bli bærekraftig.

Mål som prosjektet jobber etter

Rådgiver Linda Carolina Ehnmark
Rådgiver i Vesfold fylkeskommune Linda
Ehnmark jobber mye med Grønn Jyllandskorridor
Foto: Rolf Marthinsen

 

– Vi jobber med å se på hvordan transporttilbudet kan forbedres på kort sikt uten vesentlige infrastrukturinvesteringer. På sikt er målet  å sikre nødvendige investeringer for å få kapasitet og sikre grønne løsninger på tvers av sjø, vei og bane, sier rådgiver i Vestfoldfylkeskommune Linda Carolina Ehnmark.

, sier rådgiver i Vestfold fylkeskommune Linda Carolina Ehnmark.

Veien videre

Prosjektet har bestilt en godstrømanalyse for å kartlegge hvor mye gods som bruker dagens korridor og for å kunne utnytte transportruten på en bærekraftig måte. Noen av resultatene av analysen ble presentert i Larvik. Etter selve konferansen og en befaring på Larvik Havn og Grenland (Grenland havn, nye næringsområde Vrier Vest og Herøya industriområde) før deltakerne i prosjektet satte seg ned ved bordene og jobbet videre med definerte arbeidspakker.

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

09.02.2024

Oppdatert:

13.02.2024 kl.10:08