Storfint besøk fra Stortinget

Strortingets transportkomite ved fylkeshuset i Tønsberg. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

17.04.2024

Oppdatert:

17.04.2024 kl.17:04

Mandag og tirsdag denne uken var Stortingets transport og kommunikasjonskomite på besøk i Vestfold.

Med sol og vårlige omgivelse fikk politikerne i komiteen virkelig se et fylke som skinner fra sin beste side, men deltakerne fikk også et innblikk i fylkets utfordringer. I og med at Nasjonal transportplan (NTP) ble sluppet rett før påske ble komitéen også kritisert på hvorfor satsing på dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold ble fjernet fra NTP.

Fylkesordfører Anne Strømøy
Anne Strømøy mener et kryssningsspor ikke er godt nok hvis vi skal flytte mer gods fra vei til bane. Foto Rolf Marthinsen

– Vi ønsker ikke et krysningsspor, men en dobbeltsporet jernbane fra Tønsberg og gjennom resten av fylket. Det gjør vi blant annet fordi vi mener det er helt urimelig at de som ønsker å reise til –og fra– flyplassen vår på Torp ikke skal stå igjen på stasjonen på Råstad, og vente på en buss som kanskje ikke går. Vi må tenke fremover, og i et klimaperspektiv bør jernbanen i Vestfold ha to spor. Prosjektet er gryteklart for videre detaljplanlegging og en prosjektorganisasjon er allerede etablert, understreker en svært engasjert fylkesordfører Anne Strømøy.

Les også: Ikke fornøyd med nasjonal transportplan

Strømøys presentasjon ble holdt på Torp flyplass etter komiteen først tatt i mot av ordfører i Larvik kommune Birgitte Gulla Løken på Politihøyskolen i Stavern, lengst syd i fylket.

På Torp flyplass fikk komiteen også høre Jernbanedirektoratet og BaneNor sine innlegg om hvordan tilstanden er, og vil bli på Vestfoldbanen. Seksjonssjef for strategi og portefølje i jernbanedirektoratet Benedicte Bruun-Lie mener togtilbudet vil bli langt bedre enn dagens situasjon. Det vil bli flere avganger og raskere transporttid til –og fra– hovedstaden når to spor fra Holmestrand til Tønsberg åpnes. Fylkesordføreren mente imidlertid at med det nye stoppmønsteret som er foreslått i nordfylket vil tilbudet ikke oppfattes som bedre. På mandag skal fylkesordfører og ordførere i Holmestrand og Horten til samferdselsdepartementet for å diskutere denne saken.

BaneNors strekningssjef Bjørn Ståle Varnes informerte i tillegg om hvordan tilstanden er på den strekningen som ikke vil bli bygget ut.

Lar seg ikke overbevise

Strømøy lot seg ikke kjøpe av argumentene om hvorfor det burde holde med ett spor i sydfylket.

– Vi mener forslaget til ny NTP er introvert. Vi må se fylket i en større sammenheng. Vestfold fylkeskommune er blant annet representert i Grønn Jyllandskorridor som er et Interreg-prosjekt, og en transportkorridor som vil frakte gods og passasjerer til og fra kontinentet via Jylland i Danmark. Denne korridoren avlaster transporten som kommer på bil gjennom Sverige inn til Norge. Skal man få til mer miljøvennlig transport må vi ha en jernbane vi kan frakte tunge godsvogner på, sier Strømøy. Jeg skulle ønske at vi her i Norge speilet ambisjonene vi ser på dansk side.

Tønsberg neste

Seksjonsleder Nina Ambro Knutsen informerte om Bypakke Tøsnsberg
Seksjonsleder Nina Ambro Knutsen
informerte om Bypakke Tønsberg.
Foto: Rolf Marthinsen

Etter komiteen hadde besøkt Torp ble det middag og overnatting i Sandefjord før komiteen dagen etter kom innom fylkeshuset i Tønsberg for å høre om Bypakke Tønsberg, og hvordan det står til med fylkesveiene våre.

Seksjonsleder Nina Ambro Knutsen informerte hvor langt prosessen med bypakke Tønsberg er kommet, og om hvordan fylkeskommunen har jobbet fram prosjektet.

Direktør for samferdsel i Vestfold fylkeskommune Gunnar Berg Treidene var også kritisk til at det ikke blir gitt mer penger til å vedlikeholde fylkesveiene våre. Tilskuddene som er skissert i nye NTP vil ikke kunne ta igjen nedgangen vi har hatt i kjøpekraft de siste årene. Treidene fortalte også om hva vi har fått til siden vi tok over fylkesveiene fra Statens vegvesen, og om hva fylkeskommunen prioriterer for å opprette best mulig standard på fylkesveiene.

Komiteen forlot fylkeshuset i Tønsberg i buss, og på bussen informerte leder for drift og vedlikehold Trond Haugstad om Mamutkrysset, kanalbrua og om hvor viktig det er å få på plass en ny fastlandsforbindelse.

Direktør for samferdsel i Vestfold fylkeskommune Gunnar Berg Treidene informerte om tilstanden på fylkesveien.
Direktør for samferdsel i Vestfold fylkeskommune Gunnar Berg Treidene informerte om tilstanden på fylkesveien. Foto: Rolf Marthinsen

Videre nordover

I Horten ble politikerne møtt av ordfører Christina Maria Bratli i Kystverkets lokaler. Her fikk komiteen en omvisning og innføring i hva som gjøres med farleder, fyr og navigasjonsmerker langs kysten vår. I Horten sto også Bastø Fosen på talerlisten før politikerne fikk vite mer om autonome fartøy som i fremtiden skal krysse Oslofjorden uten fysisk bemanning.

Det ble en lang dag for politikerne for de neste postene på programmet var Kopstad godsterminal, hva som skjer på Langøya og en siste stopp på stasjonsområdet i Holmestrand for å se på byutviklingen i byen.