Stort engasjement om nytt rutetilbud

Fylkesordfører Anne Strømøy holdt appell under markeringen på Skoppum stasjon.
Fylkesordfører Anne Strømøy var en av mange som holdt appell under markeringen på Skoppum stasjon. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

16.05.2024

Oppdatert:

16.05.2024 kl.14:56

Skoppum og Holmestrand jernbanestasjoner blir ikke velsignet med flere avganger når nytt stoppmønster innføres til høsten. Dette skaper stort engasjement i Horten og Holmestrand.

Mannen som har fått mye oppmerksomhet rundt dette temaet, er MDG-politiker i Horten Lars Henriksen. Han varslet at han ville legge seg på skinnene i protest fordi Horten og Holmestrand ikke får et bedre tilbud når den nye ruteplanen trer i kraft.

– Etter nøye risikovurdering skal jeg ikke legge meg på skinnene, men jeg har tatt med mine egne skinner for å markere misnøyen. Det er nok BaneNor, og spesielt min mor, veldig glad for, innleder den engasjerte MDG-politikeren Lars Henriksen i sin appell på Skoppum stasjon.

demonstrasjon_web-4.jpg
MDG-politiker Lars Henriksen blir symbolsk lenket til bedbrakte jernbaneskinner på Skoppum stasjon. Foto Rolf Marthinsen

I Horten er det bred politisk oppslutning om misnøyen med at det ikke blir flere avganger fra Skoppum og Holmsetrand. Flere av talerne mener det er forkastelig at det er brukt så mye penger på å bygge ut Holmestrand og Horten stasjoner uten å få noe igjen.

– Det vil være et stort paradoks at de nye og påkostede stasjonene i Horten og Holmestrand ikke vil få stopp av tog fra sørfylket. På veien hit kjørte mange av oss forbi det som kommer til å bli en enorm flate-parkering for 600 biler. Denne har forsynt seg rikelig av våre begrensede, verdifulle landbruksarealer. Den nye stasjonen i Horten blir tilrettelagt for pendlerparkering for større deler av Vestfold, noe som blant annet skal legitimere færre pendlerparkeringsplasser ved stasjoner i sentrum av byene. Hvordan dette skal kunne forsvares nå da reisende ikke kommer lenger enn Tønsberg før de må skifte tog er vanskelig å forstå. Vi har ikke råd til å sløse med verdifulle landbruksarealer på denne måten, sier fylkesordfører Anne Strømøy i sin appell på Skoppum stasjon.

Felles oppslutning

Kommunene i nordfylket og fylkeskommunen har hatt flere møter med jernbanedirektoratet som hele veien står fast vet at tilbudet som blir lagt fram vil være en bedre løsning for alle.  

– Alle Vestfolds ordførere og fylkesordfører sendte i begynnelsen av april brev til Samferdselsministeren der de bekrefter at Vestfold-samfunnet står samlet i denne saken. Det er en styrke for oss i Vestfold at også ordførerne syd for Tønsberg står samlet med dere her i nord. Alle mener at stopp i nordfylket er viktigere enn å spare noen minutters reisetid, sier Strømøy.

Fylkesordføreren har også vært i kontakt med LO og NHO i Vestfold og Telemark samt Universitetet i Sørøst-Norge som også deler det samme synet på saken. Det er unison enighet i at fylket ikke skal deles og at det er behov for en sammenhengende Vestfold-bane uten brudd i Tønsberg.  

Svar fra samferdselsministeren

Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FRP) som blant annet sitter i komiteen for transport og kommunikasjon har også markert sitt partis misnøye med avgangsfrekvensen og rettet spørsmål til samferdselsministeren. Ministerens støtter seg på jernbanedirektoratets vurderinger.

– Nytt rutetilbud på Vestfold-banen vil gi et langt bedre togtilbud for det store flertallet som tar tog fra Vestfold. Tilbudet vil gi flere avganger, redusert reisetid, bedre punktlighet og bedre plass skriver Nygård i et svar til Stordalen.

Skal man tolke svaret fra samferdselsministeren ser det ikke ut til at Vestfold-politikernes massive protester vil bli hørt.