Trafikksikkerhetspris for grønn skolevei

Prisvinner Ole Jakob Hansen holder et innrammet bildet og en blomsterbukett som er en del av premien. Ved siden av til hans venstre står prisutdeler fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget, Suzy Haugan. Hun holder en fysisk stor sjekk som også er en del av premien.
Prisvinner Ole Jakob Hansen sammen med  prisutdeler fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget, Suzy Haugan, og elever fra sjuende trinn på Virik skole i Sandefjord. Foto: Henriette Auensen

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

13.06.2024

Oppdatert:

13.06.2024 kl.14:37

Torsdag fikk kampanjen «Helt grønn skolevei» i Sandefjord Trafikksikkerhetsprisen fra Vestfold fylkeskommune.

«Helt grønn skolevei» er en gratis kampanje for at elever på barneskolene i størst mulig grad skal komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Primus motor for prosjektet og rådgiver i Sandefjord kommune, Ole Jakob Hansen, mottok prisen.

Juryens begrunnnelse 

«Vestfold fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg har enstemmig valgt «Helt grønn skolevei» v/Ole Jakob Hansen, som vinner av Trafikksikkerhetsprisen for 2023. «Helt grønn skolevei» kombinerer holdningsskapende arbeid med atferdsendring. Gjennom kampanjen oppfordres barn til å sykle eller å gå til skolen. Gjennom at færre barn kjøres til skolen reduseres trafikken på skoleveiene, noe som skaper en tryggere og hyggeligere skolevei. I tillegg får barna mosjon, frisk luft og trafikanttrening.» 

Kampanjen har over flere år blitt svært populær og vokst ut over kommunens grenser. Kampanjen tilbys i dag også i Larvik, Færder, Tønsberg og Horten kommuner. 

– Vi ser på «Helt grønn skolevei» som en kampanje som ikke bare virker gøyal og motiverende for elever, men også bidrar til en tryggere skolevei og et tryggere område rundt skolene. Det sier prisutdeler fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget, Suzy Haugan. 

Men hvorfor Trafikksikkerhetspris?

En sikker og trygg skolevei for barn er de fleste opptatt av. Noen foreldre kjører sine barn til skolen, kanskje nettopp fordi de ikke syntes skoleveien er sikker nok? Samtidig blir de kjørende foreldrene dermed en del av problemet ved at biltrafikken øker langs skoleveiene.  

Dersom barna går eller sykler til skolen istedenfor å bli kjørt, kan det bli færre biler på skoleveien, i tillegg får barna mosjon og frisk luft. Forurensende utslipp fra bilene reduseres, og barna får nødvendig mengdetrening i trafikken for å kunne bli trygge trafikanter.  

Virik skole vant også  

Samtidig som «Helt grønn skolevei» og Ole Jakob Hansen ble tildelt Trafikksikkerhetsprisen for selve prosjektet, ble også vinnerne av årets kampanje viet oppmerksomhet. Elevene på sjuende trinn på Virik skole stakk av med seieren etter årets «Helt grønn skolevei»-kampanje. Premien til elevene er gratis kino på Hjertnes med snacks og drikke. En gratulasjon går også til 7. trinn. 


Emneord:

Trafikksikkerhet