Ungdommens stemme ble hørt om Pride-flagging

Foto: Nito100 / GettyImages

Av:

Christian Brekke

Publisert:

07.05.2024

Oppdatert:

07.05.2024 kl.10:24

Med støtte fra ungdommen har fylkestinget vedtatt at det skal flagges med Pride-flagg på alle videregående skoler i juni med unntak av 7. juni, som er offisiell flaggdag.

I forkant av behandlingen i fylkestinget 30. april benyttet Ungdomsrådet har en formell rett til å uttale seg i alle politiske saker som berører ungdom, og bidrar til å gi ungdom en tydeligere stemme og større påvirkningskraft på politiske prosesser i regionen vår. anledningen til å «flagge» sitt syn i bruken av Pride-flagget:

«Vi ønsker at alle skolene våre skal Pride-flagge de dagene skolene er åpne i juni. Regnbueflagget symboliserer fellesskapet og friheten til å selv identifisere sin identitet, kjærlighet og seksualitet»

- Kristine Elise Slettom, elev ved Nøtterøy videregående skole og leder av Vestfold fylkeskommunale ungdomsråd

Behovet for en inkluderende og trygg skole står sentralt. 

- Vi i ungdomsrådet representerer all ungdom i fylket, uavhengig av hvem man er. Derfor ønsker vi å støtte opp om det mangfoldet vi har i skolen, og for å bidra til å minske den usikkerheten som mange kan føle på i ungdomstiden. Vi mener at Pride-flagget er et skritt i riktig retning, for ingen skal trenge å føle seg usikker, fortalte Slettom fra talerstolen.  

Ny omdreining i saken

Fylkesordfører Anne Strømøy påpekte i etterkant av innlegget at slike saker skaper mye engasjement, og ungdomsrådets forslag om at det skulle Pride-flagges på de videregående skolene i hele juni bidro til en omdreining i saken. 

Se fylkesordførerens oppsummering i denne videoen. 

Før behandlingen i fylkestinget var det forslag om at «det skal flagges fra fylkeshuset i Tønsberg i forbindelse med Pride-arrangement». Dette punktet ble altså utvidet til å gjelde alle videregående skoler i juni med unntak av 7. juni, da Norge markerer unionsoppløsningen fra Sverige i 1905.

Det skal videre flagges i henhold til Norges offisielle flaggkalender.  

Det nye flaggreglementet kommer nå på plass etter deling av tidligere fylkeskommune og sørger for felles flaggregler for fylkeskommunale bygninger. 

Lov om «flagging på kommunenes offentlige bygninger» regulerer hvilket flagg fylkeskommunen kan flagge med. Hovedregelen er at det kan flagges med det norske flagget, det samiske flagget eller fylkesflagg fra fylkeskommunens bygninger, eiendommer og institusjoner

Høydepunkter fra fylkestinget

Gikk du glipp av fylkestinget i Vestfold fylkeskommune tirsdag 30. april? I denne videoen oppsummerer fylkesordfører Anne Strømøy hovedsakene. 

Se video