Vestfold inne i varmen igjen

Foto av fylkesordfører i Vestfold, Anne Strømøy med jernbanestasjon og togskinner i bakgrunnen
Fylkesordfører i Vestfold, Anne Strømøy, sier at fylket kommer betydelig bedre ut i Nasjonal transportplan enn fryktet. – Et samlet fylke, med fylkeskommune, kommuner, og Stortingspolitikere, har jobbet intenst for å få dette til, sier hun. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Tania Ripoll

Publisert:

14.06.2024

Oppdatert:

14.06.2024 kl.16:08

Transportkomiteen ber regjeringen starte arbeidet med dobbeltsporet Stokke-Sandefjord og ny stasjon på Sandefjord lufthavn Torp.

Det ble klart da transportkomiteens innstilling til ny Nasjonal transportplan (NTP) ble offentliggjort sent torsdag kveld. Komiteen ber om oppstart i første seksårsperiode av NTP. Det kan bety oppstart så snart som 2026. 
 
I tillegg ber komiteen styrke finansieringen av fylkesveiene, som i hele landet sliter med et enormt etterslep på veivedlikehold på grunn av utilstrekkelige bevilgninger fra staten. 

Godt nytt for hele fylket

– Forslaget fra transportkomiteen er særdeles godt nytt for Vestfold. At Vestfoldbanen er inne igjen, er helt avgjørende for videre utvikling av kollektivtransport og næringstransport i fylket vårt - for ikke å snakke om hva en ny stasjon vil bety for TORP Sandefjord lufthavn. Et samlet fylke, med fylkeskommune, kommuner, og Stortingspolitikere, har jobbet intenst for å få dette til. Dette hadde få turt å håpe på for bare noen måneder siden, sier fylkesordfører Anne Strømøy. 

Snuoperasjon i 11. time

Skuffelsen var stor da regjeringens forslag til NTP kom i mars. Som eneste fylke i landet var ikke Vestfold tilgodesett med et eneste prosjekt. Det svært viktige og etterlengtede dobbeltsporet mellom Stokke og Sandefjord, som ligger inne i dagens NTP, var tatt ut. I tillegg var det satt av lite penger til vedlikehold av fylkesveiene. 

«Her har alle, stortingsbenken, ordførere, kommunepolitikere, fylkespolitikere, næringsliv og organisasjoner, stått på og dratt i samme retning»

- Anne Strømøy, fylkesordfører Vestfold

Innstillingen statsråden fikk i går er dermed vesentlig bedre sett med Vestfold-øyne. InterCity-utbyggingen med dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, med ny stasjon ved terminalbygget på Torp blir videreført, og det anbefales mer penger til vedlikehold av fylkesveiene.

Etterslepet

Fylkesveiene slites raskere enn vi greie å vedlikeholde dem, og samtlige fylker i Norge har et skrikende behov for mer penger til veivedlikehold. Det opprinnelige forslaget til ny Nasjonal transportplan foreslo en milliard ekstra til veivedlikehold, fordelt på hele landet. 
 
– Dette rekker ikke en gang til å dekke prisøkningen vi har hatt de siste årene - så i realiteten betyr dette at fylkesveiene våre bare vil forfalle enda mer fremover. Jeg er glad for å se at transportkomiteen ber om at finansieringen styrkes, sier fylkesordfører Strømøy.

Takker et samlet fylke

Etter at regjeringens forslag ble offentliggjort i mars har det blitt nedlagt mye arbeid fra et samlet fylke for å få Vestfoldbanen tilbake inn i NTP, noe fylkesordfører Anne Strømøy mener har vært av avgjørende betydning. Hun takker et samlet fylke for arbeidet for å få Vestfold tilbake på kartet. 
 
– Her har alle, stortingsbenken, ordførere, kommunepolitikere, fylkespolitikere, næringsliv og organisasjoner, stått på og dratt i samme retning. Dette hadde ikke vært mulig uten denne innsatsen, sier Strømøy. 

Vedtas av Stortinget 19. juni

Stortinget behandler ny Nasjonal transportplan 2025 – 2036 19. juni.

– Når dette blir vedtatt i Stortinget den 19. juni, vil det være en stor seier for hele fylket. Men jeg tar ingenting for gitt før siste punktum er satt, og vi – endelig! - har et vedtak, sier fylkesordføreren.

Les hele komiteens innstilling: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2023-2024/inns-202324-439s/

Transportkomiteens tilrådning (flertallsforslag)

VI 
Stortinget ber regjeringen styrke finansieringen til fylkesvei med fokus på trafikksikkerhet, nærings- og beredskapsveier, og videreføre den øremerkete tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesvei. 

VIII
Stortinget ber regjeringen starte opp prosjektet dobbeltspor Stokke–Torp–Sandefjord på Vestfoldbanen i første seksårsperiode.