Vestfold-russen vil ha inkluderende feiring

Liv Marit Hansen (midten), Maria Wangberg og Kristine Elise Slettom ved siden av hverandre på fylkeshuset i Tønsberg.
Direktør for opplæring og tannhelse Liv Marit Hansen (midten) med fra Maria Wangberg Kristine Elise Slettom i fylkesungdomsrådet, som lenge har ønsket et arbeid for en trygg og inkluderende avgangsmarkering. Foto: Eline Sveinsson Momrak

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

18.12.2023

Oppdatert:

18.12.2023 kl.12:56

Ungdommene er enige: De skal jobbe for en russetid som er trygg, inkluderende og fri for press.

I slutten av november møttes russepresidenter, elevrådsrepresentanter og inkluderingssjefer til et felles møte for å få til en god avgangsmarkering og russefeiring i nye Vestfold. 

− Vi vet at russekulturen kan være problematisk for mange, så derfor mener vi det er viktig å legge til rette for en mer inkluderende russefeiring. Nå kan vi som har skoene på, jobbe for en trygg og inkluderende russetid på våre premisser, sammen med ansatte i fylkeskommunen, sier Kristine Elise Slettom. 

Hun er nyvalgt leder av ungdomsrådet i Vestfold og elev ved Nøtterøy videregående skole. 

Vil hindre utenforskap

Rektorer og russekontakter fra de videregående skolene var også til stede på møtet. Direktør for opplæring og tannhelse, Liv Marit Hansen, åpnet workshopen med et klart budskap om å tenke nytt for å skape en inkluderende og minneverdig avslutning for alle Vestfold-russ.

− Vi skal gjøre det vi kan for å hindre utenforskap. Derfor er jeg glad for at alle disse flotte ungdommene går foran som gode eksempler og sitter i førersetet i dette arbeidet, sier Hansen. 

IMG_1555.jpg
Disse er enige om at russefeiringen må bli bedre for alle. Foto: Robin Sørensen

Ungdommene ble utfordret til å utfordre tradisjonelle tanker om russ og avgangsmarkering. Begreper som trygghet, inkludering, lav kostnad, nye vennskap, fravær av press, moro, gode erfaringer, minneverdighet og frivillighet ble vektlagt som nøkkelord for ungdommens drømmefeiring. 

En av ungdommene uttrykte ønske om en feiring der alle har noen å være med, og at det markerer avslutningen på 13 års skolegang på en morsom, spennende og gøy måte.

Et felles russestyre i Vestfold

På møtet ble de enige om å etablere et felles russestyre for Vestfold fylkeskommune. 

− Et felles russestyre gjør at vi kan dele erfaringer og sammen legge opp til en russetid som er for alle avgangselever, sier Kristine Elise Slettom. 

Gjester fra andre fylker, med lang erfaring i å jobbe tett med russ, bidro til inspirasjon under møtet. Thomas Iversen fra Forbrukerrådet diskuterte markedsaktørenes rolle i avgangsmarkeringen allerede fra ungdomsskolen, mens Robin Sørensen delte erfaringer fra Viken og Ombudet for barn og unge. 

IMG_3487.jpg
Robin Sørensen fra Ombudet for barn og unge i Viken og Tuva Bjerke fra Halden kommune. Foto: Eline Sveinsson Momrak

Tuva Bjerke delte sin erfaring fra inkluderingsarbeidet både i russetiden og etterpå, for Halden kommune. Hun snakket også med russekontakter og rektorer for å diskutere hvordan de kan støtte ungdommene i møte med russetiden våren 2024 og skape strukturer som fremmer en mer inkluderende avgangsmarkering i fremtiden.

Ungdommene utfordret skoleledelsen og fylkesadministrasjonen til å støtte ulike tiltak for å forbedre feiringen. Ønsket inkluderer etablering av åpne russegrupper på hver skole, felles arrangementer på skolene og på tvers av skolene, felles dåp, russegensere, felles russeknuter og avgangsball.

Ser utfordringene og vil sette ny kurs

I tillegg er ungdommene tydelige på at de trenger et sted å samles. De håper kommunene vil bidra til steder de kan ha russekro og feste trygt. 

En av utfordringene ungdommene løftet er transport, spesielt på kveldstid og i helgene. De ønsker seg trygge og billige kollektivtilbud i russetiden, for eksempel gjennom et rabattert busskort for russ. 

En dedikert arbeidsgruppe er allerede i gang med å jobbe videre med alle initiativene, og håpet er at dette vil sette standarden for en ny, inkluderende russetid i Vestfold.

 


Emneord:

Opplæring