Foto: Christian Brekke

William (14), Caja (14), Renita Agnete (14) og Jenny Eide (14) er kulturverter ved Teigar ungdomsskole.

WOW, for et prosjekt!

Kunst, kultur, samarbeid og gode kunstopplevelser i skolehverdagen er noen av stikkordene som beskriver det nye EU-støttede prosjektet The WOW Experience. Denne uken møttes deltakerne for første gang i Færder og Tønsberg, og kunne for alvor markere at prosjektet er i gang.

Publisert: 25.05.2022

Oppdatert: 27.01.2024 kl.12:17

Av: Natasha Peevor-Johnsen, Frank Tindvik og Christian Brekke

På hovedbildet, elever ved Teigar ungdomsskole. Fra venstre: William (14), Caja (14), Renita Agnete (14) og Jenny (14)

Vestfold og Telemark fylkeskommune er prosjektkoordinator for The WOW Experience, et Erasmus+- prosjekt med internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektet startet i 2020, men først tirsdag 24. mai møttes deltakere fra Finland, Island, Nord Makedonia og Norge for første gang på Teigar ungdomsskole utenfor Tønsberg.

Read this article in English

Ordfører Jon Sannes Andersen i Færder kommune hadde gleden av å ønske velkommen i auditoriet på Teigar ungdomsskole. Både kommunen og skolen er partnere og viktige støttespillere i prosjektet.

Meningsfulle kulturopplevelser

Ordføreren vektla muligheten som The WOW Experience gir for utveksling av erfaringer og gode eksempler, og bidra til å gi elever på barneskole- og ungdomsskoletrinnet meningsfulle kunst- og kulturopplevelser i skolen.

Bilde av ordfører i Færder, Jon Sanness Andersen (Ap)

«Sammen skal vi ta skritt mot et enda tettere samarbeid mellom kunstsektoren og skolene våre, og vi tror at elever her på Teigar og i Færder kommune – og i våre samarbeidsland – vil merke fordelene»

- Jon Sanness Andersen (Ap), ordfører i Færder kommune

The WOW Experience er et 3-årig prosjekt som skal se på ytre faktorer som påvirker skoleelevers erfaringer av kunstopplevelser de får som en del av skolehverdagen.

Målet er å ende opp med en «verktøykasse» som kan tas i bruk av land i hele Europa knyttet til å tilrettelegge kunst- og kulturopplevelser for barn og ungdom. Prosjektet har koblinger til Den kulturelle skolesekken i Norge.

Fra venstre: Bojana, Sonja og Elizabeta fra Nord-Makedonia er strålende fornøyd med mottakelsen på Teigar ungdomsskole og prosjektet.

Riktig tidspunkt for å styrke samarbeidet 

I fylkeskommunens kulturstrategi, Vestfold og Telemark – der mennesker møtes, er internasjonalt samarbeid en av seks pilarer.

Leder i hovedutvalg for kultur, Maja Foss Five, trekker frem at tidspunktet for å trykke på den store samarbeidsknappen gjennom The WOW Experience bør passe ekstra bra nå.  

«Internasjonalt samarbeid har lenge vært viktig for oss. Det bryter ned barrierer og er en flott mulighet til å utvikle seg – både som mennesker og som organisasjoner. Og kanskje har vi aldri trengt internasjonalt samarbeid mer enn vi gjør akkurat nå?»

- Maja Foss Five (Ap), Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 

Ledergruppen for prosjektet

Fylkeskommunens representanter i prosjektet representert ved (f.v) Maja Foss Five, Else Blom, Natasha Peevor-Johnsen og Anna B. Jørgensen

– Jeg tror vi alle kan være enige om den positive effekten meningsfulle kunstopplevelser kan ha på elever. Kunst utvikler oss som mennesker, og deling av gode kunstopplevelser bringer elever sammen og bidrar til tilhørighet, sier Foss Five.

Kulturdirektør Else Blom stemmer i, og er tydelig på den positive effekten et godt samspill mellom kultur og skole har. 

«Gode kunst- og kulturopplevelser engasjerer, utfordrer og bekrefter, og de skaper nysgjerrighet og debatt. De stimulerer til nye tanker og innsikter, både individuelt og sosialt. Kultur bygger fellesskap og skaper tilhørighet. I møte med kunst og deltakelse i kultur blir vi rett og slett klokere og rausere mennesker som fungerer bedre sammen»

- Else Blom, Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet

Unge kulturverter

Elevene er selve målet, og har følgelig en sentral plass i prosjektet og prosessene. Blant de unge som deltar finner vi William (14), Caja (14), Renita Agnete (14) og Jenny (14). Alle fire er elever i 9. klasse ved Teigar ungdommsskole, og tar rollen som kulturverter på alvor.

«Vi har jobbet lenge med dette prosjektet, men koronapandemien førte dessverre til noen utsettelser. Prosjektet er gøy å jobbe med, og det er kjempefint at vi endelig er i gang»

- Caja (t.v.), William (midten) og Jenny (t.h)

Prosjektleder Natasha Peevor-Johnsen trekker frem viktigheten av selve prosessen i denne type prosjekter.

«Det å jobbe med The WOW Experience har vært utrolig lærerikt og inspirerende. I prosessen har vi vært så heldige å bli kjent med og jobbe med mange superflinke mennesker internt i fylkeskommunen, i fylket vårt og i Norge generelt. For å ikke snakke om spennende partnere fra andre europeiske land. Og resultatet er at vi lærer en god del om oss selv og hvordan vi jobber som organisasjon. Dette gir utvikling!»

- Natasha Peevor-Johnsen, prosjektleder

– Det vi håper å oppnå med møtet, i tillegg til å bli enda bedre kjent, er å komme litt nærmere målet med å få fram gode eksempler på hvordan vi kan jobbe enda bedre med profesjonelle kunstopplevelser for elever på. Eksempler som vil ha en verdi for oss som skole- og kulturpartnere, men også for skoler og kulturarbeidere utenfor prosjektet. Det er elevene som er målet, sier Peevor-Johnsen.

BIlde av prosjektgruppen

Prosjektdeltakere fra fire nasjoner samlet utenfor Teigar ungdomsskole.

Mer om prosjektet

The WOW Experience prosjektet har ni partnere: Fire skoler og fire kunsttilbydere fra Finland, Island, Nord Makedonia og Norge, i tillegg til Kulturtanken – som er den statlige etaten for Den kulturelle skolesekken i Norge. Fra Norge er Teigar ungdomsskole partner og Færder kommune associated partner.

Les mer på thewowexperience.eu og følg oss på Facebook.

The Wow Experience - Teigar ungdomsskole 24.05.22 (5 of 17).jpgThe Wow Experience - Teigar ungdomsskole 24.05.22 (14 of 17).jpgThe Wow Experience - Teigar ungdomsskole 24.05.22 (15 of 17).jpgThe Wow Experience - Teigar ungdomsskole 24.05.22 (17 of 17).jpgThe Wow Experience - Teigar ungdomsskole 24.05.22 (3 of 17).jpgThe Wow Experience - Teigar ungdomsskole 24.05.22 (9 of 17).jpg

Publisert: 25.05.2022

Oppdatert: 27.01.2024 kl.12:17


Av: Natasha Peevor-Johnsen, Frank Tindvik og Christian Brekke