Staten i Vestfold og Telemark

Sem fengsel Tønsberg i kveldssol. Høye gjerder foran en hvit, litt gammeldags murbygning.
Sem fengsel i Tønsberg Foto: Peter Fiskerstrand

Av:

Erling Kielland Servoll

Publisert:

25.11.2022

Oppdatert:

20.02.2023 kl.15:07

Staten hjelper, trygger, bygger og straffer. Til det trengs folk. Ukas faktafredag ser på statlige arbeidsplasser i Vestfold og Telemark.

Det er over 17 000 ansatte i statlig sektor i Vestfold og Telemark. 6900 i Telemark og 10 500 i Vestfold. De fleste jobber i sykehusene, som er mastodonter. Med 4000 ansatte i Sykehuset Telemark og 5300 i Sykehuset i Vestfold er de fylkets to største arbeidsgivere. De er lokalisert hovedsakelig i Skien og Tønsberg, men med lokalsykehus i flere kommuner. Vi skal se forbi sykehusene og redegjøre litt for resten av statens nærvær i denne artikkelen. Alt i alt har antallet statlige arbeidsplasser vokst jevnt og trutt i Vestfold, mens det litt etter litt har blitt færre i Telemark, som det framgår av figur 1.

Figur 1. Statlig ansatte i Vestfold og Telemark, unntatt helseforetakene. 2016-2021. Kilde: SSB, tabell 12628.

NAV og Politi- og lensmannsetaten har den bredeste tilstedeværelsen i fylket. De har ansatte i henholdsvis 18 og 15 av fylkets 23 kommuner i fylket. Den største statlige arbeidsgiveren i fylket (utenom sykehusene) er Universitetet i Sørøst-Norge. Med 1644 ansatte spredt over 5 kommuner er de en viktig arbeidsgiver for høykompetansearbeidsplasser i fylket. USN har 734 statlige arbeidsplasser i Horten, 438 i Porsgrunn, 242 i Midt-Telemark (Bø), 200 i Notodden og 30 i Vinje.

NAV er lokalisert i hele landet og i de fleste kommuner i fylket, unntatt Nissedal, Fyresdal, Seljord eller Vinje. Disse kommunene i Vest-Telemark betjenes av NAV i Tokke, som har 17 statlig ansatte. Hjartdal og Nome har bare én statlig arbeidsplass hver, og de er tilknytta NAV. NAV har organisert saksbehandlingen i ulike enheter som dekker landsdeler, regioner eller hele landet. Både Tønsberg, Skien og Porsgrunn har slike saksbehandlingsenheter.

Etter fylkessammenslåingen i 2020 har det blitt flere statlige NAV-ansatte i Vestfold, særlig i Tønsberg, mens Telemark har omtrent det samme som før. I Telemark økte antallet i Porsgrunn, mens det sank i Skien. Når hjelpemiddelsentralen samlokaliseres i Larvik, mister Skien 46 ansatte på Kjørbekk, og 63 arbeidsplasser flytter fra Sandefjord til Larvik.

Figur 2. Antall statlige NAV-ansatte i kommunene i Vestfold og Telemark. 2016, 2019 og 2021. Kilde: SSB, tabell 12628.

Politi og røver

Ordensmakta er som sagt til stede i store deler av fylket. Politiet har statlig ansatte i 4 av Vestfoldkommunene og 11 av Telemarkskommunene. Med nærpolitireformen ble tjenestestrukturen i politiet endret, og vi ser av tallene i figur 3 at de ansatte i politiet forsvant fra Færder og Holmestrand i Vestfold og Fyresdal, Hjartdal, Nome, Siljan, og Tokke i Telemark i perioden 2016–2021. Til gjengjeld har det blitt flere i Vinje, Midt-Telemark, Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Figur 3. Antall statlig ansatte politiet i kommunene i Vestfold og Telemark. 2016, 2019 og 2021. Kilde: SSB, tabell 12628.

Sør-Øst politidistrikt, som omfatter de tidligere (og snart reetablerte) fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud) har hovedkontoret sitt i Tønsberg, sammen med operasjonssentralen. Også hovedkontoret til Utrykningspolitiet ligger i Vestfold, nærmere bestemt i Stavern i Larvik.

Har du først havna i klammeri med politiet, står domstolene for tur. Domstolsreformen slo sammen tingretter rundt om i landet til større enheter, og i dag er det to tingretter i fylket: Telemark tingrett og Vestfold tingrett. Telemark tingrett har rettssteder i Skien, Kviteseid og Notodden. Målt i statlige ansatte er disse rettsstedene ikke særlig mindre nå enn da de var egne tingretter, med 9 i Kviteseid og 6 i Notodden. I Vestfold er det rettssteder i Horten (med 18 statlige arbeidsplasser), Tønsberg og Larvik (med 15 arbeidsplasser). Fram til reformen var det også en tingrett i Sandefjord med rundt ti statlige arbeidsplasser, men den er borte i 2021. Skien er i tillegg hovedsete for Agder lagmannsrett og har til sammen 86 statlige ansatte ved domstolene. Tønsberg, som også er rettssted for lagmannsretten, har 33 statlige ansatte i domstolene der.

Dersom det skulle gå riktig ille, er det soningsmuligheter i seks kommuner i fylket, tre i hver av de nye fylkene. Kleivgrend fengsel i Fyresdal er det minste. Dette er en åpen soningsanstalt som er besluttet nedlagt. Det er også to høysikkerhetsfengsler i Telemark. Ett for menn i Skien med 157 statlige arbeidsplasser og ett for kvinner i Kragerø med 22 ansatte. I Vestfold er Bastøy i Horten kommune en stor åpen soningsanstalt for innsatte på vei tilbake til samfunnet etter lengre fengselsopphold. Sammen med høysikkerhetsfengselet i Horten disponerer de 133 ansatte. Tønsberg har to fengsler, ett høysikkerhetsfengsel på Sem (avbildet), og ett med lavere sikkerhet på Berg. Til sammen 224 statlige arbeidsplasser. I Larvik er det 23 statlige arbeidsplasser i et høysikkerhetsfengsel primært for unge lovbrytere.

Arbeidsplassene som flytta med regionreformen

Den største endringen i statlige arbeidsplasser kom som følge av fylkessammenslåingen. Mens Skien skulle bli hovedsete for fylkeskommunen, flyttet Statsforvalteren sine saker og folk til Tønsberg. Som figur 4 viser startet prosessen i 2019. Antallet ansatte i Skien er redusert fra 111 til 39 mens antallet i Tønsberg har økt fra 131 til 182.

Figur 4. Ansatte i Statsforvalteren (og Fylkesmannen før det) i Vestfold og Telemark etter arbeidssted 2016-2021. Kilde: SSB, tabell 12628.

Med sammenslåingen fikk Skien de fleste nye stillingene i fylkeskommunal forvaltning. Statistikken skiller ikke på administrasjon og tjenester, men antallet fylkeskommunalt ansatte økte i Telemark, nærmere bestemt Skien, med 200 fra 2019 til 2020. Samtidig falt antallet i Vestfold med 43 fordelt på 15 i Horten og Tønsberg og noen til fra andre kommuner. Disse arbeidsplassene flytter nok tilbake når fylkene deles igjen. Hva som skjer med Statsforvalteren, er en annen sak.

Flesteparten av de 4085 stillingene SSB teller opp i fylkeskommunen er tilknytta de videregående skolene, og de har ikke flyttet på seg med endringen av administrative grenser.

Tønsberg er byen med regionskontorene og etatene

Ikke alle, selvsagt, men det har over tid blitt en god ansamling av statlige virksomheter og direktorater med adresse Tønsberg.

Bufetat region Sør har hovedsete i Tønsberg. Her arbeider 328 av etatens nesten 600 ansatte i fylket. 140 har arbeidssted i Skien og 27 i Vinje. I Larvik og Sandefjord er det nesten 100 til sammen. Helfo har sitt hovedkontor i Tønsberg med 255 ansatte, godt over halvparten av etatens ansatte. Direktoratet for sikkerhet og beredskap har 381 ansatte i Tønsberg.

Men også andre byer i fylket er vertskap for statlige etater. Forbrukertilsynet la hovedkontoret til Porsgrunn da de ble etablert i 2021. 78 av de 130 ansatte jobber der.

Skatt, vei og grensekontroll

Skatteetaten regner ut og krever inn. Det trenger de folk til. 150 ansatte i Skien og Tønsberg, 50 i Sandefjord og 23 i Midt-Telemark, for å være nøyaktig.

Statens Vegvesen finnes fortsatt selv om fylkeskommunen overtok ansvaret for fylkesveiene. 150 ansatte har de i Skien, og 100 i Tønsberg og 35 i Notodden. Det er i alt 150 færre ansatte enn før fylkessammenslåingen, omtrent like mange fra Skien og Tønsberg.

Kystverket har folk i Horten (128) og Porsgrunn (47) og Tolletaten har 29 i Porsgrunn og 54 i Sandefjord. Tollsted Grenland og tollsted Sandefjord med egen seksjon på Torp.


Emneord: