Hvem er vi?

Analyseenheten skal utvikle kunnskap om Vestfold for å styrke fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler. På nettsiden "Kunnskap om Vestfold" legger vi ut oppdaterte tall og analyser om befolkning, klima, næringsliv, kultur, infrastruktur, arealutvikling med mer i Vestfold. Vi produserer også kunnskapsgrunnlag til regionale planer og strategier, og til den overordnede regionale planstrategien. Kunnskapen skal gi merverdi for både innbyggere, kommuner, næringsliv og for fylkeskommunen. Enheten jobber på tvers av sektorer og fagområder, bidrar til kunnskapsbasert forvaltning og ivaretar et helhetlig perspektiv.
Harald Haave
Seksjonsleder kommunikasjon og analyse
Rasmus Palmqvist

Rådgiver GIS, kart og kartanalyser

rasmus.palmqvist@vestfoldfylke.no

Ellen Just Hansen

Rådgiver kommunikasjon, statistikk og analyse

ellen.just.hansen@vestfoldfylke.no

Kjetil Gunnerud Kristoffersen

Rådgiver statistikk og analyse

kjetil.gunnerud.kristoffersen@vestfoldfylke.no

Tone Lassen

Rådgiver GIS, kart og kartanalyser

tone.lassen@vestfoldfylke.no