Byregnskap for Vestfoldbyene

Byregnskapet gir innsikt i befolkningstetthet, boligtyper, arbeidsplasser, arealer, handel, tjenester og byliv for Vestfoldbyene. Byregnskapet sammenstiller og synliggjør ulike faktorer som er med til å skape et levende bysentrum.

Byregnskapene utarbeides i samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og kommunene og er en statusrapport for sentrum. Byregnskapene er en del av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet i forbindelse med revisjonen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA.

Det er utarbeidet et byregnskap for sentrumsområdene for Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik, med et tverrfaglig innhold. I tillegg er finnene fra de fem byene sammenstilt og vurdert. Hensikten er å se tendensene på både et regionalt og lokalt nivå.

Hvorfor Byregnskap?

Byregnskapene kan bidra inn i kommunens arbeid med sentrumsutviklingen og strategiske prioriteringer. Byregnskapene skal gi grunnlag for å målrette bylivsutviklingen i kommunen, og å sammenligne byene imellom og måle utviklingen i den enkelte by over tid. 

Spørsmål knyttet til byregnskapene kan rettes til prosjektleder Hilde Hanson eller kommunene.

Byregnskap for Vestfoldbyene - 2023/24
Byregnskap for Vestfoldbyene - 2017/18