Kunnskap om frivilligheten

Barn i blå og hvite fotballdrakter fører ball mellom kjegler mens en voksen gir instruksjoner.
Foto: AzmanJaka
Frivilligheten er en viktig del av det norske samfunnet, og hver dag legges det ned betydelige dugnadstimer og en stor frivilliginnsats i Vestfold og Telemark. Fylkeskommunen har nå utarbeidet en ny rapport som kartlegger deler av frivillig sektor i fylket. Kunnskapen er viktig når to nye fylkeskommuner skal bygges og hvordan den fremtidige samhandlingen mellom frivilligheten og fylkeskommunen skal være.

I forbindelse med frivillighetens år 2022 har fylkeskommunen foretatt en kartlegging blant regionale frivillige organisasjoner. Resultatene fra denne kartleggingen, Ungdata-undersøkelser fra 2013 til 2021 www.vestfoldfylke.no/ungdata og Folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021 Folkehelseundersøkelsen 2021, vtfk.no danner grunnlaget for en ny rapport om hva som kjennetegner frivillig sektor i fylket.

Last ned rapporten.

Rapporten viser at en stabil og kanskje økende trend for deltakelse ble brutt av koronapandemien. Organisasjonene i fylket har tatt skrittet fullt ut når det gjelder å tilpasse seg en ny digital samtid, og bruker digitale verktøy og sosiale medier både administrativt og til rekruttering og oppfølging av frivillige. De regionale frivillige organisasjonene ønsker seg gode arenaer for samarbeid mellom organisasjonene og med fylkeskommunen.