Skadedataprosjektet

Bilde av sykkelvei
Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen
Store mørketall på ulykkeregistrering. Kun ni ut av ti ulykker med sykkel blir registrert hos politiet.

Resultatet er hentet ut fra rapporten til et skadedataprosjekt som har tatt for seg 1540 ulykker i perioden 2020 til 2022.

Store mørketall

Årsakene til manglende registrering er mange, men resultatet er at fylkeskommunen ikke får informasjon om hvor ulykkene skjer slik at vi kan sette inn trafikksikkerhetstiltak. Tallene på manglende registrering er hentet ut fra en ny prosjektrapport på skadedata i Vestfold. 
 - De store mørketallene gjør at vi ikke fanger opp data som kan fortelle oss hvor, når og hvordan ulykkene skjer. Det resulterer i at vi ikke kan bidra med trafikksikkerhetstiltak dersom det skulle være behov. Prosjektrapporten avslører få overraskelser, men vi har fått bekreftet mange av de hypotesene vi har hatt, sier rådgiver Henriette Auensen. 

Viktige funn

Undersøkelsen viser at andelen av ulykker med myke trafikanter er høy, særlig ulykker på sykkel. I de fleste sykkelulykkene er ikke andre trafikanter involvert. De fleste som er uheldige på sykkel skader seg i fall. Cirka en fjerdedel av de som skader seg på sykkel blir påkjørt eller treffer andre trafikanter. Mange av syklistene skader seg i byer eller på tettsteder. De fleste skadene som er resitert av sykehuset er i kategorien liten alvorlighetsgrad. Ulykker med motorkjøretøyer er mer geografisk spredt.

Her kan du lese og laste ned rapporten.

Hvorfor disse undersøkelsene?

– For at vi skal kunne sette inn riktige trafikksikkerhetstiltak, spesielt rettet mot myke trafikanter, er vi avhengig av å vite hvor ulykker skjer. Tallene vi får fra Politiet er mangelfulle og hjelper oss dermed ikke like godt når vi skal sette inn tiltak mot nye ulykker. I tillegg er resultatene et bidrag til det lovpålagte oversiktsarbeidet som fylkeskommunen skal utføre i henhold til folkehelseloven, forklarer Auensen. 

Prosjektet er et pilotprosjekt og ble vedtatt i fylkestinget i 2016, men fylkestinget oppfordrer Vestfold fylkeskommune å fortsette samarbeidet med sykehuset med å samle inn data. Fylkestinget oppfordrer også nye Telemark fylke til å starte med registering av slike ulykker.