Ungdata pluss

Foto collage av bilder av ungdom
Ungdata pluss gir oss innsikt i livet til 10 –13-åringer i Vestfold og Telemark. Våren 2023 svarte over 6000 barn fra 21 kommuner i Vestfold og Telemark på en digital spørreundersøkelse om temaer som livskvalitet, venner, familie, fritid og nærmiljø.

Resultatene gir oss ny kunnskap om hvordan barna har det, hva de gjør i fritiden sin og hvordan de opplever ulike sider ved nærmiljøet sitt. 

Her er hva 10 til 13-åringene svart:

• 85 prosent svarer at de stort sett er fornøyde med seg selv.
• 96 prosent oppgir at de har noen å være sammen med på fritiden hvis de ønsker det.
• 11 prosent svarer at de opplever å bli stengt ute, plaget eller truet av andre på skolen eller i fritiden minst én gang hver 14 dag.
• 50 prosent oppgir at de alltid eller som oftest liker skolen.
• 85 prosent beveger seg så mye at de blir andpustne 2 – 3 ganger i uken eller mer.

De viktigste funnene i undersøkelsen viser at de aller fleste barna opplever god livskvalitet. De er fornøyde med livet, de er ofte glade og lykkelige, og sjelden triste og ensomme.

Her kan lese og laste ned rapporten:
Ungdata pluss i Vestfold og Telemark – resultater fra første datainnsamling 2023

Nybrottsarbeid: følger barna frem til de blir voksne

Det er aller første gang Ungdata pluss gjennomføres, og undersøkelsen utføres kun i Vestfold og Telemark. Barna, som var mellom 10 og 13 år når de første gang svarte på et spørreskjema, skal frem til de er i slutten av 20-årene svare på til sammen fem spørreundersøkelser.

Det longitudinelle designet skiller Ungdata pluss fra de ordinære Ungdata-undersøkelsene. I Ungdata-undersøkelsen får man et oversiktsbilde over situasjonen i ulike kommuner og blant ulike grupper av barn og unge på et gitt tidspunkt.

Du kan lese mere om Ungdata undersøkelsen her: Ungdata pluss - Ungdata

Målet er at vi gjennom å foreta målinger av fritidsbruk, livskvalitet, helserelaterte faktorer og andre forhold hos de samme personene over tid, kan få ny kunnskap om hvordan barn og unges fritidsvaner, oppvekstmiljø, sosioøkonomiske status, med mer, påvirker livskvalitet og livsvalg på lang sikt.

Kunnskapen vil gi et mer helhetlig bilde enn det vi har i dag, av hvilke forhold i barndommen, ungdomstiden og i overgangen til voksenlivet som vil være spesielt viktig å adressere i utforming av lokale, regionale og nasjonale tiltak og folkehelsepolitikk. Dette gjelder både generelt og for barn og unge i sårbare situasjoner.

Er du deltaker i Ungdata pluss?

Er du deltaker i Ungdata pluss? På siden "Informasjon til deltakere" kan du lese mer om dine rettigheter og hvordan vi bruker dataene : Informasjon til deltakere - Ungdata

Samarbeid for å nå målet

Ungdata pluss er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og KORUS sør.

Ideen til prosjektet kom i 2020, og arbeidet med å utvikle og gjennomføre den første datainnsamlingen begynte i 2021. Utviklingen og arbeidet med undersøkelsen har vært en lang, omfattende og grundig prosess.

Mari Nicholls Espetvedt
Prosjektleder i Vestfold fylkeskommune
Kjetil Gunnerud Kristoffersen
Rådgiver statistikk og analyse