Finn tall om samferdsel og mobilitet fra ungdata-undersøkelsen

Ungdata-undersøkelsen "Ung i Vestfold og Telemark 2021" har en rekke spørsmål knyttet til samferdsel og mobilitet.

Den interaktive løsningen under viser hva 22 000 ungdommer i Vestfold og Telemark svarte våren 2021 når det gjelder

  • Hvor fornøyde de er med kollektivtilbudet der de bor
  • Hvordan de kommer seg til og fra skolen
  • Hvorvidt de føler seg trygge på skoleveien
  • Om de har vært utsatt for trafikkulykker
  • Om de har vært passasjer i bil og vært redd under for høy fart og eventuelt sagt fra om dette 
  • Om de har vært passasjer i bil med en ruspåvirket sjåfør

Åpne interaktiv løsning i fullskjerm 

I den interaktive løsningen kan du sammenlikne resultatene for elever som går på ungdomsskole og videregående skole i de 23 kommunene i Vestfold og Telemark. På noen spørsmål kan du også se hvordan svarene har endret seg over tid, ved å sammenlikne ungdata-undersøkelsene som er gjennomført i 2013/2015, 2017/2018 og 2021. 

 

Publisert: 18.08.2021 Oppdatert: 31.10.2022 kl.10:39

Ungdata

Ungdata er lokale spørreundersøkelser for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreundersøkelsene dekker helheten i ungdommens liv og gir innsikt i ungdommens eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd.

Ungdata-undersøkelsen er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommunale ungdomsråd, kommunene i Vestfold og Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge og kompetansesenter rus – region sør (KoRus-Sør). Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Kjersti Norgård Aase
Rådgiver statistikk og analyse