Eksport

Vestfold var et stort eksportfylke fram til Slagentangen raffineri ble lagt ned. Oljeraffineriet i Tønsberg dominerte verdien av eksporten.
Tankbåt i solnedgang.

Figur 1 viser verdien av samlet eksport fra Vestfold og Telemark og resten av fylkene i landet, ekskludert olje og fisk. Brenselsstoffer og mat- og drikkevarer er ekspudert i figuren. Mat- og drikkevarer består av 92 % fisk. Du kan inkludere olje og fisk ved å huke av for "alle" under varegruppe. Vestold og Telemark er da nest største eksportfylke etter Agder. Telemark eksporterer verken olje eller fisk, men Vestfold eksporterte brenselsstoffer fra Esso Slagentangen. Etter at raffineriet ble nedlagt og omgjort til drivstoffterminal har eksportverdien av brenselsstoffer falt kraftig: fra litt over 6 mrd. kr. i 2021 til 800 mill. kr. i 2022. 

Figur 1. Eksportverdi i fylkene etter varegrupper, 2012 - 2022. Kilde: SSB, tabell 10482.

Figur 2 viser eksporten fra Vestfold i 2019 SSB publiserer fra 2020 kun tall for Vestfold og Telemark samlet. brutt opp på ulike kategorier. Eksporten av brenselsstoffer dominerer, men er nå redusert. Verdien av oljeeksporten varierer mellom årene på grunn av både volum og oljeprisendringer. Utenom oljen er eksporten spredt utover ulike kategorier.

Figur 2. Eksportverdi etter varegrupper i Vestfold 2012 - 2019. Kilde:SSB, tabell 10482.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården