Befolkningsutvikling

Vestfold har rundt 256 000 innbyggere. Alle kommunene i fylket har hatt befolkningsvekst de siste årene.
Par med barnevogn

Ved inngangen til 2024 bodde det 256 432 personer i Vestfold. Det er en økning på nesten fem prosent eller 12 000 personer siden 2019. Veksten er høyere enn i landet som helhet, der den var omtrent fire prosent i samme tidsperiode. Folketallet i Vestfolds seks kommuner varierer fra snaut 27 000 innbyggere i Holmestrand til over 66 000 i Sandefjord. I 2023 økte Vestfolds befolkning med rekordhøye 2900 personer.

Figur 1. Antall innbyggere i Vestfold og i kommunene i fylket. Kilde: SSB, tabell 07459.

Rekordhøy innvandring i 2023

Antall fødte, døde, innflyttere og utflyttere bestemmer befolkningsutviklingen (fig. 2). Vestfold har de siste årene hatt et stadig mindre fødselsoverskudd, og i 2022 var det for første gang flere døde enn fødte. Det er derfor nettoinnflytting som driver befolkningsveksten i fylket.

Gjennom store deler av 2000-tallet har nettoinnvandring utgjort den største delen av innflyttingen. Alle kommuner i Vestfold har hatt nettoinnvandring hvert av de siste 25 årene.

Fra 2017 var det for første gang siden 2004 høyere netto flytting fra andre fylker til Vestfold enn det var nettoinnvandring. Dette skyldtes både redusert innvandring og en betydelig økning i netto innenlands innflytting. De siste to årene har imidlertid nettoinnvandringen økt igjen som følge av krigen i Ukraina. I 2023 var nettoinnvandringen i Vestfold høyere enn noen gang tidligere.

Figur 2. Årlig folkevekst i Vestfold og kommunene i fylket fordelt på fødselsoverskudd, innenlands flytting og innvandring. Kilde: SSB, tabell 01223.

Sterk vekst i de fleste kommunene

Alle de seks kommunene i Vestfold har hatt vekst i folketallet fra 2019 til 2024. Den største veksten finner vi i Holmestrand med 11 prosent økning. Her har det vært høy innenlands innflytting de siste ti årene og i 2023 også høy innvandring. Lavest vekst er det i Horten. De siste årene har det vært både fødselsunderskudd og lite innenlands innflytting. Det er med andre ord innvandring som har ført til befolkningsvekst i kommunen.

Figur 3. Prosentvis endring i folketall 2019 - 2024. Kilde: SSB, tabell 06913.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Befolkningsveksten i Vestfold har aldri vært høyere.

Kjappe fakta

I 2022 opplevde Vestfold rekordhøy tilflytting fra andre fylker. 

Mens i 2023 var det rekordhøy innvandring - som følge av krigen i Ukraina.