Bredbåndsdekning

Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Tilgang til et godt utbygd mobil- og bredbåndsnett er viktig, både for tjenestene innbyggerne trenger og for konkurransekraften til næringslivet.

 

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning Bredbåndsdekning måles i prosent av de husstander eller virksomheter som har tilgang til kablet nett eller tilstrekkelig signalstyrke for oppkobling til en basestasjon. Tallene her gjelder for bredbånd med hastighet på 30 Mbit/s eller mer.  . I Vestfold har 98,4 % av husstandene mulighet for å tilknytte seg til et bredbåndsnett. 93,2% av husstandene kan få et bredbånd med hastigheter på 100 Mbit/s eller mer. 76,7 % kan velge blant to eller flere tilbydere.

Det er generelt høy bredbåndsdekning i Vestfold. Lavest bredbånsdekning er det i Holmestrand kommune og høyest er det i Færder kommune.

Figur 1. Bredbåndsdekning med hastighet på 100 Mbit/s eller mer i Vestfold. Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Det er stor variasjon i hvilken type teknologi som tilbys rundt om i kommunene (fig. 2). Kobbernettet (DSL) vil bli avviklet, og det er dermed behov for videre utbygging basert på nyere teknologi. Framover vil utbygging av fast trådløst bredbånd gi økt dekning i områder uten dekning av fiber eller kabel-TV-nett.

Figur 2. Bredbåndsdekning i kommunene etter type og hastighet. Kilde: Ekomstatistikken, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Det er ikke tilgjengelig statistikk over bredbåndstilgang for virksomheter for de nye fylkene fra 2024. I Vestfold og Telemark er det 91,1 % av virksomhetene som har tilgang til et bredbånd med hastighet på 100 Mbit/s eller mer. 87,3 % har tilgang til fibernett.

Utbyggingen av 5G har bare startet

Fylket er godt dekket av mobilnett med 4G med mulighet for hastighet på 30 Mbit/s eller mer. For hastigheter på 100 Mbit/s og høyere er det større variasjoner mellom kommunene. Utbyggingen av 5G har startet, først og fremst i byområdene. Her gjenstår det en del utbygging før fylket har en god dekning med hastighet fra 100 Mbit/s og høyere.

Figur 3. Mobildekning i kommunene etter type og hastighet. Kilde: Ekomstatistikken, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

93 % av alle husholdninger I Vestfold har tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s.